Sastalo se Općinsko vijeće Velike Ludine

Općinsko vijeće Velike Ludine, 18. lipnja, održalo je svoju 28. sjednicu na čijem se dnevnom redu našlo 10 točaka koje su jednoglasno usvojene.

Vijećnici su tako razmotrili i prihvatili Izvješće o radu društva Eko Moslavina d.o.o., a koje je pojasnio Vjekoslav Hanilec. Kako je kazao, poduzeće je u 2023. godini poslovalo pozitivno te je ostvarilo dobit nešto veću od tisuću eura, a povećana je i sama imovina.

Također, prihvatili su i Izvješće o radu Reciklažnog dvorišta u Velikoj Ludini, a kojim upravlja društvo Eko Moslavina d.o.o.. Predstavljajući ga, Hanjilec je naglasio kako je Reciklažno dvorište tijekom prošle godine koristilo 747 korisnika, a koji su zbrinuli 80,15 tona otpada. Više od polovice, 40,7 tona odnosi se na glomazni otpad, a od ostalog selektivnog otpada ponajviše su zbrinjavani gume, ambalaže od stakla i plastike, električna i elektronička oprema te azbest, metali i odjeća.

U nastavku vijećnici su usvojili Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina, a kako bi ga uskladili s Uredbom o plaćama javnih službenika. Uz značajan porast osnovice, s 550 na 947,18 eura, u Pravilniku su izmijenjeni i koeficijenti. U konačnici plaće djelatnika Dječjeg vrtića Ludina bit će znatno veće, a za što će se na godišnjoj razini izdvajati 30 tisuća eura više.

Uz Dječji vrtić Ludina vezana je bila i još jedna točka, donošenje Plana mreža dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina. Riječ je o zakonskoj obvezi budući da su se u međuvremenu dogodile određene promjene. Naime, 2020. godine vrtić je potpuno rekonstruiran i dograđen, zapošljava 15 djelatnika, a ukupan broj djece koja su upisana u ovu predškolsku ustanovu je 80 i podijeljena su u četiri odgojno-obrazovne skupine.

Vijećnici su usvojili i Odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za Savjet mladih, te Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu istog, što je zakonska obveza budući da su od prethodnog izbora protekle 3 godine.

U nastavku, donijeli su i Odluku o komunalnom doprinosu. Kako je pojasnila referentica za komunalne poslove Mirela Montag, prema prethodnoj Odluci iz 2019. godine općina je imala dvije zone za plaćanje. 1. se odnosila na naselje Velika Ludina, a cijena za građevinu stambene namjene iznosila je 0,88 EUR/m3. 2. zona odnosila se na ostala naselja, a cijena je iznosila 0,74 EUR/m3. Za građevine poljoprivredne i gospodarske namjene komunalni doprinos iznosio je 0,07 EUR/m3. Prema novoj Odluci formirane su sada tri zone. Prva se odnosi na centar Velike Ludine, a komunalni doprinos u njoj iznosi 1,10 EUR/m3, 2. zona se odnosi na ostatak naselja, a komunalni doprinos iznosi 0,88  EUR/m3, dok su ostala naselja u 3. zoni i komunalni doprinos u njima iznosi 0,75 EUR/m3.

Za građevine poljoprivredne, poslovne, industrijske, gospodarske i proizvodne namjene komunalni doprinos utvrđuje se po m3 u ukupnom iznosu od 1,10 EUR /m3 za sve tri zone na području općine.

Pred vijećnicima se našlo i donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi za Ulicu Jasena u Okolima. Naime, riječ je o usklađenju sa stvarnim stanjem na terenu, a sukladno zahtjevu gospodarstvenika čija je aktivnost planirana u toj ulici.

Na kraju, vijećnici su donijeli i Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju. Kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović riječ je o kreditnom zaduženju u iznosu od 1 milijun eura u PBZ-u.  Rok otplate je 60 mjeseci od iskorištenih sredstava kredita po fiksnoj kamatnoj stopi od 3,20% godišnje. Sredstva su općini potrebna radi financiranja dva kapitalna projekta, izgradnje Sportske dvorane i dogradnje Dječjeg vrtića Ludina.

Načelnik je podsjetio kako je Općina Velika Ludina iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za gradnju dvorane ostvarila bespovratna sredstva u visini od 6 milijuna i 153 tisuće eura, a za dogradnju vrtića 325 tisuća eura. Ugovori su potpisani i uskoro se može očekivati početak radova.