Grad Popovača objavio Javni poziv za sufinanciranje novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima

Grad Popovača objavio je Javni poziv za sufinanciranje novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada u 2024. godini.

Cilj ove mjere je poticanje novog zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Popovače.

Korisnici sredstava iz ovog Programa mogu biti poslodavci, pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda te poslodavci koji imaju registriranu tvrtku na području Grada Popovače i koji su u 2024. godini zaposlili radnika s prebivalištem na području Grada Popovače prijavljenog na HZZ-u Popovača.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača osigurava sredstva u iznosu od 1.300,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru- za dva novozaposlena radnika.

Zahtjeve za dodjelu poticajnih sredstava za zapošljavanje razmatra Odbor za gospodarstvo i Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, te nakon obrade istih predlaže gradonačelniku donošenje Odluke. Odobrena sredstava podnositeljima će se uplatiti na žiro račun nakon što potpišu Sporazum o uvjetima korištenja sredstava iz Programa i dostave garanciju o namjenskom trošenju doznačenih sredstava (ovjerena bjanko zadužnica). Zahtjevi za dodjelu poticajnih sredstava za zapošljavanje podnose se na propisanom obrascu zahtjeva koji je dostupan na službenim stranicama Grada Popovače, na adresu Grad Popovača, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Popovača, Trg grofova Erdӧdyja 5, s naznakom „Za „Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2024. god.“

Tekst Javnog poziva za sufinanciranje novog zapošljavanja u 2024. godini na području Grada Popovače, obrazac za podnošenja zahtjeva, Izjava te Program za sufinanciranje novog zapošljavanja bit će dostupni na službenoj stranici Grada Popovače, te na Oglasnoj plači Gradske uprave. Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 20. prosinca 2024. godine.