Impresum

“MOSLAVAČKI LIST“ d.o.o.

za izdavačku i radijsku djelatnost

Ivana Gorana Kovačića 25
44320 KUTINA

direktor i urednik: Zoran Zovko

Telefon: 044/681-800, studio 681-777

Faks: 044/681-880

Marketing: 044/684-720, 099/6681802

IBAN: HR4324070001100159505
OIB: 38734276515

Web: www.radiomoslavina.hr

E-mail: radio-moslavina@sk.t-com.hr
moslavacki-list@sk.t-com.hr
marketing@ radiomoslavina.hr
radiomoslavina@gmail.com