CJENIK USLUGA radio, web, novine

CJENIK OGLAŠAVANJA RADIO MOSLAVINA, NOVINE MOSLAVAČKI LIST I
PORTAL www.radiomoslavina.hr


I.EMITIRANJE REKLAME/SPOTA

1.poruka do 15 sec. ili 25 riječi…………..……….…6,00 €
2.poruka do 30 sec. ili 50 riječi………………………9,00 €
3.poruka do 60 sec. ili 100 riječi…………………..12,00 €
4.poruka do 90 sec. ili 150 riječi…………………..17,00 €
5.>30 poruka-5%, >60 poruka-10%, >90 poruka-15%, >120 poruka-20%

II.PRODUKCIJA PROMOTIVNIH SPOTOVA

1.čitana poruka ………………………..…………..40,00 €
2.promotivni spot………………………………….50,00 €
3.dramatizirani spot……………………………….70,00 €
4.otkup prava na emitiranje………………………50,00 €

III.PROMIDŽBENE EMISIJE

1.emisija do 5 min…………………………………. ..50,00 €
2.emisija do 15 min……………………………..….. 70,00 €
3.emisija do 30 min…………………………………120,00 €
4.sponzorstvo do 60 min……………………………180,00 €
5.glazbena želja………………………………………..2,40 €
6.glazbena želja u točno vrijeme…………………….4,80 €
7.glazbena čestitka povodom blagdana-praznika..10,00 €
8.nagradna igra (cca. 5 min)…………………………40,00 €

IV.OGLASNI PROSTOR NOVINE MOSLAVAČKI LIST

1.cijela stranica 1/1 (20x27cm) ……………………250,00 €
2.pola stranice 1/2 (20x13cm) ……………………..150,00 €
3.četvrtina stranice 1/4 (10x13cm) ………………….90,00 €
4.osmina stranice 1/8 (5x6cm) …………………….. 60,00 €
5.mali oglas, sjećanje, zahvala………………….……9,60 €
6.sjećanje sa slikom ……………………………..……12,80 €

V OGLAŠAVANJE PORTAL www.radiomoslavina.hr

1.promidžbeni članak………………………..……… 50,00 €
2.banner 350×250 px (15 dana)…………….……….. 80,00 €
3.banner 350×700 px (15 dana)……………………..110,00 €
4.banner 1200×150 px (15 dana). …………..………160,00 €

Izražene cijene su bez PDV-a, Agencijama odobravamo 20 % rabata, za avansna plaćanja od 5-10 % popusta, za kombinaciju paketa usluga dodatni popusti.
Cjenik u primjeni od 20.03.2024.