Od proljeća nova turistička ponuda u Osekovu

Grad Popovača financirala je izgradnju garaža za električne golf autiće čime su se stekli preduvjeti za iznajmljivanje autića posjetiteljima od idućeg proljeća.

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u veljači ove godine preuzela je deset naručenih električnih golf autića od tvrtke Wawa d.o.o. čime je proširila turističku ponudu.

Električni golf autići sufinancirani su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti s 80% sredstava, te gradova Kutine i Popovače s po 10% sredstava potrebnih za nabavu turističkih električnih golf autića.

Električna golf vozila uz ispunjavanje ekoloških zahtjeva za očuvanjem prirode i korištenja električne energije
pogodna su za prometovanje Parkom, jer su bešumna i ne ometaju životinje koje obitavaju na području Lonjskoga polja. Ove godine autići su se mogli unajmiti u Posjetiteljskom centru Krapja, a od idućeg proljeća moći će se unajmiti i u Posjetiteljskom centru Osekovo.

„Električni golf autići privukli su veliki broj posjetitelja u Krapju, što se nadamo da će tako biti i u Osekovu.
Očekujemo uskoro i izgradnju spremišta za električne golf autiće u Repušnici te da ćemo od iduće godine njih imati i tamo u ponudi.“, izjavio je Domagoj Šejatović, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.