SMŽ bilježi pozitivne turističke podatke

U prvoj polovici ove godine Sisačko-moslavačka županija bilježi veći broj dolazaka turista za čak 16% u odnosu na prošlu godinu, dok je broj noćenja veći za čak 25%.

U razdoblju od siječnja do lipnja ove godine imali smo 35.532 noćenja, a što je pokazatelj da turizam u našoj županiji ide u dobrom smjeru.

Analizirajući podatke e-visitora, vidljivo je kako Virovitičko-podravska županija bilježi najveći rast turističkih dolazaka u prvih pet mjeseci ove godine, a najveći rast noćenja u istom razdoblju ima upravo Sisačko-moslavačka županija.

Detaljno, broj turista koji su posjetili Sisačko-moslavačku županiju u prvih pet mjeseci ove godine je 10.759, što je 0,26% ukupnog broja turista koji su posjetili Hrvatsku. Lani ih je u SMŽ u istom razdoblju bilo 9.288 te bilježimo porast od 15,89%. Ukupni rast broja turista u RH je 10,55% što znači da je SMŽ iznad tog prosjeka.

U pogledu broja noćenja, SMŽ je u prvih pet mjeseci ove godine ostvarila ukupno 30.229 noćenja (0,22% ukupnog broja noćenja u RH), a lani je ta brojka u istom razdoblju bila 24.301. Ukupni rast broja noćenja u RH je u tom razdoblju 12,07%, a u SMŽ je najveći rast u Hrvatskoj (24,39%).

Da će se turizam i dalje kontinuirano poticati ističe i župan Ivan Celjak.

„Prepoznali smo ulaganja naših privatnih iznajmljivača i OPG-ova te vinara koji se bave turizmom i registrirani su za turističku djelatnost. Pokrenuli smo novi natječaj „Turizam plus“ kojim smo osigurali 160.000 eura od čega je 20.000 eura namijenjeno za vidljivost i promidžbu, a 140.000 eura za unaprjeđenje kvalitete turističke ponude i dodatnih sadržaja. Na ovaj način osiguravamo dolazak većeg broja turista koji dolaze na područje naše županije, a osiguravamo i konkurentnost naših iznajmljivača uz kvalitetan sadržaj i ponudu.“ – ističe župan Ivan Celjak.