Petir osigurala novac za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je amandman zastupnice Marijane Petir na Državni proračun Republike Hrvatske kojim je uvedena nova proračunska stavka „Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna“ čime su osigurana financijska sredstva u iznosu od 1 milijun eura za 2024. godinu te isti iznos u projekcijama za 2025. i 2026. godinu, za pomoć jedinicama lokalne samouprave s manje od 5000 stanovnika, koje već iz svojih proračuna osiguravaju bespovratna sredstva  za kupnju kuća mladim obiteljima ili nadogradnju/proširenje kuća u kojima iste žive na ruralnom području.

„Cilj ove potpore je podupiranje generacijske obnove hrvatskog sela i poljoprivrede, a korisnici ove potpore – mlade obitelji koje se bave poljoprivredom, istu će ostvarivati preko jedinica lokalne samouprave. Navedenom mjerom u funkciju stanovanja stavit će se prazne kuće u ruralnim područjima, osigurati dom za mlade obitelji koje se bave poljoprivredom i zaustaviti njihovo iseljavanje sa hrvatskog sela. Uz navedeno, ova mjera će pomoći rješavanju nedostatnosti radne snage na ruralnim područjima, koja uzrokuje napuštanje poljoprivredne proizvodnje i ruralnih područja te predstavlja veliki izazov za generacijsku obnovu hrvatskog sela i poljoprivrede, dostatnu proizvodnju kvalitetne hrane po pristupačnim cijenama kao i za nacionalnu sigurnost“, rekla je zastupnica Marijana Petir.

Slijedom navedenog, Petri je uputila zamolbu jedinicama lokalne samouprave manjim od 5000 stanovnika, koje su potencijalni korisnici ove potpore, da je izvijeste imaju li u svojim proračunima osigurana financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu. Od 138 jedinica lokalne samouprave, koje su se povratno javile, njih 86 ima u svom proračunu osigurana sredstva za neki od vidova stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na selu.

Temeljem osiguranih sredstava u Državnom proračunu, Ministarstvo poljoprivrede će državna sredstva udruživati s općinama i gradovima, na način da će raspisivati javni poziv na koji će se jedinice lokalne samouprave, koje udovoljavaju temeljnom kriteriju, javljati u ime svojih korisnika/mladih obitelji.

Jedinice lokalne samouprave u svojim odgovorima zastupnici Petir ocijenile su izuzetno pozitivnim uvođenje ove proračunske stavke u Državnom proračunu, te su istaknule potrebu da identičnu mjeru, koja je uvedena za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu koje se bave poljoprivredom, treba uvesti za sve mlade obitelji koje žele ostati ili doseliti na hrvatsko selo.

Sukladno navedenom, zastupnica Marijana Petir uputila je zamolbu premijeru Andreju Plenkoviću  da razmotri mogućnost aktiviranja dodatnih sredstava u Državnom proračunu koja bi bila osigurana za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu.

Izvor: https://petir.eu/novosti/