Održana Skupština DVD-a Voloderski Krivaj

DVD Voloderski Krivaj održao je svoju 67. redovnu izvještajnu godišnju skupštinu na kojoj je predsjednik Josip Jagušt podsjetio na aktivnosti Društva realizirane u protekloj godini.

Osvrnuo se ovom prilikom na snažan angažman članova u sanaciji štete na objektu vatrogasnog doma uslijed dva olujna nevremena koja su pogodila selo tijekom srpnja prošle godine. „U tjedan dana dva puta smo prekrivali krovište, a oštećena su i stakla na sjevernoj strani doma kao i dimnjaci na pečenjari u dvorištu te polomljena stabla. Nažalost posljedice su i danas vidljive, na stropu dvorane i sada izbijaju mrlje od vlage“- naglasio je predsjednik te zahvalio na nesebičnom trudu članovima Društva koji su se angažirali u sanaciji. Kako je dodao, sve aktivnosti i zadaci obavljeni su od strane najužeg rukovodstva DVD-a koje se uvijek odazove, a na veći odaziv i nije moguće računati s obzirom na mali broj članova. „ Iako iz Društva kontinuirano pozivamo novodoseljene sumještane da se uključe u rad DVD-a, za sada to nije dalo neke značajnije rezultate no postoje naznake da će se u skorije vrijeme u tom segmentu stvari ipak pokrenuti naprijed“- zaključio je Jagušt. Uz redovne aktivnosti Društva usmjerene na prevenciju, odaziv na intervencije te stručno osposobljavanje, kao jedan od prioritetnih ciljeva definiranih Planom rada DVD-a za ovu godinu jest aktivan rad na pomlađivanju i ukupnom povećanju članstva u Društvu.

Na 67. godišnjoj Skupštini DVD-a Voloderski Krivaj, za dozapovjednika je imenovan Nenad Horvatin, a susret su između ostalih gostiju pozdravili i gradonačelnik Josip Mišković, predsjednik Gradskog vijeća Saša Jagarčec te predsjednik Vijeća mjesnog odbora Danijel Sučija.