U PP Lonjsko polje proveden monitoring populacije europskog dabra

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje krajem 2023. godine provela je monitoring populacije europskog dabra (Castor fiber L.). Ovaj se monitornig u Lonjskom polju provodi od 2021. godine, a s ciljem utvrđivanja stabilnosti i dinamike populacije.

Ovim terenskim obilaskom kanala Veliki Strug, rijeke Lonje te područja riječnih rukavaca unutar Parka, može se zaključiti kako je dinamika populacije dabra u Parku prirode Lonjsko polje vrlo stabilna. Obzirom na veliku biomasu drvenaste vegetacije, pretežno mekih listača koja dabrovima predstavlja primarni izvor hrane, evidentiran je veliki broj dabrovih nastambi, kao i veliki broj griženih stabala što predstavlja dobre pokazatelje prisutnosti jedinke.

Na temelju rezultata monitoringa u 2023. godini djelatnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje mogu zaključiti da je ovaj park vrlo pogodno stanište za obitavanje ove strogo zaštićene divljači te ciljne vrste ekološke mreže Natura 2000.