Na natječaj za sufinanciranje prve nekretnine pristigla 31 prijava

Grad Popovača i tijekom 2023. godine raspisao je natječaj za sufinanciranje kupnje ili izgradnje prve nekretnine za mlade.

Natječaj je bio otvoren krajem godine, a na njega je pristigla  31 prijava. U tijeku je postupak otvaranja i obrade pristiglih prijava od strane predmetnog Povjerenstva, koje će potom izaći na teren kako bi utvrdilo jesu li, pored formalne dokumentacije,  zadovoljeni svi ostali propisani uvjeti odnosno da li prijavitelji doista živi u nekretnini za koju se traži potpora.

Po završetku tog postupka, prijaviteljima koji su zadovoljili sve uvjete, isplatit će se jednokratna potpora u visini od 4 tisuće eura.