Provedene javne rasprave o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnih planova uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička i Mišička II

Grad Popovača proveo je javne rasprave i javna predstavljanja o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnih planova uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička i Mišička II.

Kako je prilikom javnog predstavljanja pojasnila Vlatka Žunec, odgovorna voditeljica izrade nacrta prijedloga plana, sve osnovne postavke ovih planova i DPU-a bit će preuzete u novom Urbanističkom planu uređenja gospodarsko-poslovne zone Mišička.

U predviđenom roku, zabilježena su dva očitovanja javnopravnih tijela, prijedloga nije bilo, a od primjedbi zabilježena je samo jedna, Mirele Periša, predstavnice Moslavine d.o.o., koja je interes iskazala za mrežu odvodnje u zoni Mišička II. Kako je pojasnila voditeljica izrade nacrta prijedloga plana, zadržava se postojeća mreža uz planirano proširenje za potrebe većeg obuhvata UPU Mišička.