Održana 22. sjednica Županijske skupštine

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na svojoj je 22. sjednici, održanoj u prostoru sisačkog hotela Panonija, prihvatila prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu.
Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna je usklađivanje izvora zbog projekata koji su financirani iz Fonda solidarnosti i ostalih izvora.
Ukupni prihodi i primici, kao i ukupni rashodi, povećani su sa 349 856 972,08 € na 368 282 210,25 €, odnosno veći su za 18,4 milijuna €.
Kvalitetno planiranje Proračuna SMŽ, okrenutog prije svega razvoju i stvaranju što boljih uvjeta za sve kategorije stanovništva, dokazano je i ovim najnovijim usklađivanjem, koje samo prati rast sredstava angažiranih na projektima i programima Sisačko-moslavačke županije.

Županijska je skupština prihvatila i odluku o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u ovoj godini. Odlukom su utvrđene liste za isplatu potpora u tri područja: ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu i okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za ove poticaje, 200 000 €, osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.

Skupština je prihvatila i izmjene odluke o kriterijima, mjerilima i načinu funkcioniranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini. Planirana sredstva za provedbu odluke iznose 5 193 620,31 €.
Prihvaćena je i odluka o kriterijima, mjerilima i načinu funkcioniranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u ovoj godini. Iznos sredstava planiranih za provedbu ove odluke je 2 940 395,42 €.