Obavijest o odvozu otpada na području Popovače u vrijeme blagdana

Komunalni servisi Popovača d.o.o. obavještavaju kako će se odvoz miješanog komunalnog otpada koji se po rasporedu odvoza otpada odvozi ponedjeljkom, sljedeća dva tjedna odvoziti u utorak (26. prosinca i 2. siječnja). Nakon toga, odvoz će se vršiti prema rasporedu odvoza otpada za 2024. godinu.