Općina Velika Ludina objavila Natječaj za dodjelu stipendija

Općina Velika Ludina objavila je Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina za akademsku i školsku godinu 2023./2024.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi redoviti studenti i učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Općine Velika Ludina.

Za školsku godinu 2023./2024. dodijelit će se:

– 5 (pet) stipendija studentima po socijalnom kriteriju i

– 5 (pet) stipendija studentima po kriteriju izvrsnosti i

– 20 (dvadeset) stipendija učenicima srednjih škola po socijalnom kriteriju i

– 5 (pet) stipendija učenicima po kriteriju izvrsnosti.

Kriteriji, popis dokumentacije koju je potrebno predati prilikom prijave, te sam obrazac prijave objavljeni su na internet stranici općine, a mogu se dobiti i u prostoru Općine.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija.

Stipendije se dodjeljuju za desetomjesečno razdoblje, a isplaćuju se za studente u mjesečnim obrocima od 120,00 eura počevši od 01.10.2023. do 31.07.2024. godine, a za  učenike srednjih škola u mjesečnim obrocima od 60,00 eura počevši od 01.09.2023. do 30.06.2024. godine.

Molbe sa nepotpunom dokumentacijom i dospjele izvan roka neće se razmatrati.

Prijave na natječaj sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti do 31.10.2023. godine na adresu:

OPĆINA VELIKA LUDINA

Odbor za školstvo i dodjelu stipendija

Sv. Mihaela 37

„za dodjelu stipendije (socijalni ili kriterij izvrsnosti)“

44316 VELIKA LUDINA