Grad Popovača uputio poziv na uvid u geodetski elaborat cesta na kojima se vrši upis u zemljišne knjige

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače uputio je poziv za uvid u geodetski elaborat vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u dijelu ULICE GARIČKIH PAVLINA u Popovači, dijelu Manceove ulice u Voloderu, dijelu MOSLAVAČKE ulice u Voloderu, dijelu VINOGRADSKE ULICE u Gornjoj Gračenici te u VOĆARSKOJ ULICI u Popovači, a na kojima se vrši upis nerazvrstane ceste u zemljišne knjige.

Objavili su da će se 23. listopada, u poslovnim prostorijama tvrtke GEOPERFECT d.o.o., na adresi Ulica Mate Lovraka 7, Popovača, moći izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja uz odgovornu osobu Lovru Šlabeka mag.ing.geod.et geoinf. koji se pobrinuo da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Prilikom dolaska potrebno je dati na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu (izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list).

Ako se ne odazovete ovom pozivu, a izostanak ne opravdate, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.

Više informacija o uvidu moguće je pronaći na mrežnim stranicama Grada Popovače, www.popovaca.hr.