Održana stručna radionica “Unaprjeđenje zdravstvene njege starijih, nemoćnih i palijativnih bolesnika”

U organizaciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije, a u suradnji s Neuropsihijatrijskom bolnicom “Dr. Ivan Barbot” Popovača, 23. listopada, održana je prva stručna radionica od planiranih tri, namijenjenih stručnom usavršavanju djelatnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi.

Sudionike radionice pozdravila je ravnateljica Bolnice Prim. Marina Kovač, dr. med. te im zaželjela uspješan rad. Radionica je održana u dva dijela, teorijski i praktični dio. U teorijskom dijelu su izložene teme: Standardni operativni postupci u zdravstvenoj njezi- zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, Demencije s osvrtom na Alzheimerovu bolest i Skrb za palijativnog bolesnika, dok je praktični dio radionice održan na Odjelu za psihogerijatriju, Odjelu za socijalnu psihijatriju i Odjelu za psihosomatsko liječenje.

Na radionici je sudjelovalo15 djelatnica zaposlenih u Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja, Domu za starije i nemoćne osobe Sisak, Domu za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i Domu za starije osobe Glina. Tijekom radionice izmijenjena su stručna mišljenja i iskustva u svakodnevnom radu, te je stavljen naglasak na najnovije smjernice sukladno standardnim operativnim postupcima u zdravstvenoj njezi.