VZG Popovača objavila Javni poziv za izbor vatrogasnog zapovjednika

Vatrogasna zajednica grada Popovača raspisala je Javni poziv za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika na mandat od 5 godina.

Kandidati mogu biti osobe oba spola, sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom koje imaju zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, a za što imaju i položen stručni ispit.

Tekst Javnog poziva i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom prijave može se pronaći na internetskoj stranici Grada Popovače.

Prijave se podnose do 18. lipnja uz napomenu: „ZA JAVNI POZIV –NE OTVARAJ“, na adresu Vatrogasna zajednica grada Popovače, Trg grofova Erdody 9, PP 37, 44317 Popovača. Dokumentacija se predaje preporučeno sa povratnicom putem pošte ili osobno tajniku Zajednice koji izdaje potvrdu o zaprimanju.