U Dječji vrtić Ludina kreće maksimalan broj polaznika

U novu će pedagošku, 2024./2025. godinu u Dječji vrtić Velika Ludina krenuti 78 mališana, od čega njih 20 po prvi puta.

Kako pojašnjava ravnateljica vrtića Tajana Lidmila sva djeca koja su zadovoljila uvjete i čiji su roditelji iskazali interes za njihovim cjelodnevnim ili poludnevnim boravkom te pohađanjem predškolskog programa su upisana te s prvim danima rujna kreću u vrtić.

Budući da su popunjeni svi kapaciteti vrtića, plan osnivača, Općine Velika Ludina, da se uskoro krene s dogradnjom objekta vrtića za još dvije skupine je opravdan.

Podsjetimo, vrtić je već dograđen, a stari prostor je adaptiran te su tako od jeseni 2020. godine stvoreni uvjeti za upis djece jasličke dobi te za znatno veći ukupan broj djece. No, prema interesu roditelja, koji je iz godine u godinu sve veći, a što je i pokazatelj dobre demografske slike u Velikoj Ludini, sada je potrebna dodatna dogradnja kojom bi se stvorili uvjeti za upis nove djece te kvalitetan rad s njima. Osim prostora za nove skupine u planu je tako i prostor dvorane koja bi bila prigodna kako za sportske aktivnosti tako i za razne dječje priredbe i druge aktivnosti.