O klizištima i stanogradnji – na Aktualnom satu

Stanogradnja u gradu Kutini bila je jedna od tema Aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća. Kutina trenutno bilježi pozitivan trend izgradnje stanova, te je u posljednje vrijeme interes privatnih investitora za izgradnjom stanova u Kutini sve veći. U gradu nedostaje stanova, kako za kupnju tako i za najam tako da je trenutno 9 lokacija na kojima će investitori graditi ili već grade oko 100 stanova. Jedna od lokacija je i Ul. Petra Preradovića, a ono što zabrinjava građane susjednih zgrada je hoće li ti stanari imati gdje parkirati. Naime stanarima u Hebrangovoj niti postojeći broj parkirnih mjesta nije dovoljan. Na to je ukazao nezavisni vijećnik Miroslav Šnjarić. Kako je odgovorio gradonačelnik, svi investitori koji grade zgrade na svojoj parceli moraju imati izgrađena i parkirna mjesta.

-Investitor koji gradi u Preradovićevoj izgradit će i parkirna mjesta za sve stanove, odnosno poslovne prostore u svojoj zgradi. Kada je riječ o tijeku gradnje dobit će dozvolu ulaza materijala s državne ceste D 45, jer s unutarnje strane kod ulice Andrije Hebranga za to ne postoje uvjeti – rekao je Babić. Najavio je tom prilikom i izgradnju još jedne zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana, no tamošnji stanovi moraju imati podzemnu garažu jer nema mjesta za izgradnju potrebnih parkirnih mjesta.

  Vijećnica Jasminka Molnar tražila je pismeni odgovor na troškove uložene u novu zgradu na Trgu dr. Franje Tuđmana navodeći kako je učešće grada Kutine u izgradnji zgrade na Trgu bilo preveliko. Gradonačelnik je rekao kako je nositelj izgradnje zgrade APN, a grad Kutina je partner. -Sudjelovanje Grada u tom projektu bilo je na bazi procjene kvadrata stana od 1700 eura po m2, a detaljniji podaci dostupni su u nadležnom upravom odjelu. Što se tiče popunjenosti stanova sve je u potpunosti popunjeno. Stanovima branitelja raspolaže Ministarstvo branitelja, a rasprodani su i ostali stanovi za građane. Jedan stan na raspolaganju je Domu zdravlja SMŽ koji traži pedijatra, te će taj stan biti na raspolaganju – zaključeno je u odgovoru gradonačelnika. Uskoro se očekuje natječaj za poslovne prostore no mora se čekati da se završi sva potrebna zakonska procedura.
Što se tiče zemljišta u Industrijsko logističkoj zoni Kutina koja je također zanimala vijećnicu Molnar u tijeku je procedura i traženje mišljenja kod Ministarstva financija s kojim Grad surađuje oko toga. – Nije nam cilj zarada od prodaje zemljišta nego da se tamo dogodi poslovna aktivnost, sadržaj koji će rezultirati zapošljavanjem. Zasad imamo dobre aktivnosti u poslovnoj zoni i očekujemo slično i u ILZ. Nema žurbe, zaključio je Babić.

 Matija Šurbek (HDZ) postavio je pitanja na koji će se način koristiti sredstva od 1,3 mln eura koja je Moslavina d.o.o. dobila od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te kakva je situacija vezana uz upise u dječji vrtić. Kako je rekao Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o., tim će sredstvima ulog Moslavine d.o.o. odnosno Grada Kutine u projektu Aglomeracije biti smanjen za cca 10 mln kn odnosno sa nekih 28 mln kn, učešće će biti smanjeno na 18 mln kn. Naknada za razvoj iz koje se trebao nadoknaditi udio sredstava za Aglomeraciju kroz otplatu kredita u tu svrhu, moći će biti uložena u nove investicije- zaključeno je u odgovoru.

-Vezano uz vrtić trenutno se na listi čekanja za Dječji vrtić nalazi 56 djece od kojih 30 djece kojima oba roditelja rade. Ove godine za vrtić je bilo prijavljeno 183 djece što je za 33 djece više nego lani. U redovnom programu imat ćemo 586 djece, dok su prijave za program predškole u jesen. Rezultati za upise bit će dostupni 07.06 ma mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči objekta Neven. Dodala je kako je objavljena prijava i za upis u objekt Međurić, no kako se prijavilo samo dvoje djece- odgovorila je ravnateljica Dječjeg vrtića Kutine Sandra Todorov.
 Vijećnik Davor Malić (DP) postavio je pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu, nogostup u Ilovoj i neriješeno klizište u Voćarskoj ulici. Odgovore mu je dao pročelnik za komunalni sustav Eduard Gelešić. – Što se tiče nogostupa u Ilovoj bilo je problema kod Aglomeracije. Prema zahtjevu MO od lani stavili smo to u projektiranje od crkve do županijske ceste. Ove godine ići će u projektiranje. Do početka jeseni ćemo imati glavni projekt i procijeniti da krenemo u izvođenje radova.
–  U Voćarskoj ulici smo bili i lani smo izradili glavni projekt sanacije cjelokupnog tog dijela. To je velika dužina klizne plohe i sanacija toga klizišta bit će vrlo skupa. Projekt imamo, problem je financijski dio. Imamo još nekoliko klizišta na to području, to je nešto manje klizište Sv. Martina – odgovorio je pročelnik

Nezavisni vijećnik Dragutin Vagner postavio je pitanje oko 240.000 eura za sanaciju klizišta u Goilskoj ulici. Stanovnici misle, kako su njega informirali, da je klizište nastalo zbog odlaganja velike količine šute na tom mjestu te ih zanima zašto izvođač koji je šutu ostavljao nije sudjelovao u sanaciji. Gradonačelnik kaže da nema saznanja o korelaciji odlaganja šute i klizišta. Više je bilo riječi o sječi šume kao uzroku klizišta.
– Ako klizište prijeti lokalnim cestama grad ga je dužan sanirati, ali kada klizište prijeti privatnim vlasnicima, a oni često graniče sa Hrvatskim šumama ili Hrvatskim vodama treba utjecati da oni sudjeluju u toj sanaciji jer mi kao grad nemamo tu obvezu, nego ju ima onaj koji je u neposrednoj blizini i tu imamo najviše spornih situacija. Mi smo dosad već uložili značajna sredstva u klizišta, jer to su vrlo skupe investicije – zaključak je rasprave.