Izgradnja široko pojasne infrastrukture u Kutini

U prostoru Gradske vijećnice Grada Kutine održan je radni sastanak vezano za izgradnju širokopojasne infrastrukture u Kutini. Sastanku su nazočili gradonačelnik Zlatko Babić, pročelnik UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Hrvoje Krmelić i pomoćnik pročelnika Mišel Novosel. Riječ je o projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture koji je Grad Kutina započeo 2021. godine. Tijekom 2022. godine izrađena je Studija izvedivosti projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Kutini te Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) sukladno pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Nakon provedene javne rasprave ishođeno je odobrenje Plana razvoja širokopojasne infrastrukture od strane Hrvatske regulatorne agencija za mrežne djelatnosti. Tijekom 2023. godine Grad Kutina iskazao je interes za financiranje odobrenog Plana prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture nakon čega je Ministarstvo uključilo projekt Grada Kutine u Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje projekata širokopojasne infrastrukture. Nakon provedenog Poziva Ministarstvo je odobrilo financiranje projekta te odabralo tvrtku koja će provesti ulaganje u širokopojasnu infrastrukturu u područjima Grada Kutine u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Odabrana tvrtka koja će izgraditi širokopojasnu infrastrukturu u Kutini je OPTIX infrastructure. Projektom koji obuhvaća 8.257 potencijalnih korisnika osigurati će se vrhunska infrastruktura širokopojasnog pristupa i to u sklopu ulaganja tvrtke OPTIX infrastructure d.o.o. (OPTIX) te sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) pri čemu NPOO sredstva iznose 3.263.087,96 EUR. (www.kutina.hr)