Popovača objavila Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima

Grad Popovača objavio je Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području Grada  u 2024. godini.

Ovim Javnim pozivom obuhvaćena je Mjera 1. Subvencija proizvodnje povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima (plastenicima, staklenicima).

Korisnici ovoga Programa mogu biti: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Popovača te stokom i poljoprivrednim površinama na području Grada Popovače.

Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora iz ovoga Programa u iznosu do 3.981,68 EUR, a jedna mjera ne isključuje drugu.

Subvencija se odnosi na proizvodnju minimalne površine 500 m².

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave kvalitetnog sjemena i sadnog materijala za proizvodnju u plastenicima i staklenicima. Intenzitet potpore je u iznosu do 0,40 EUR/ m² proizvodnog prostora, odnosno najviše do 1.327,23 EUR po korisniku godišnje.                        

Zahtjevi za navedene mjere potpora podnose se najkasnije do 19. travnja i to preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44 317 Popovača s naznakom „Zahtjev za subvencije u poljoprivredi u 2024. godini“ ili osobno predajom u urudžbenom zapisniku.

Više informacija o javnom pozivu može se pronaći na mrežnim stranicama grada.