Župan Celjak posjetio Tehničku školu Kutina

Župan Ivan Celjak boravio je na području Moslavine. Posjetio je Tehničku školu te Dom za starije osobe u Kutini, a potom i Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“ U Popovači.

Prilikom posjeta Tehničkoj školi Kutina obišao je novouređeno parkiralište, praktikume s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, sportsko igralište te prostor škole.

Posljednjih nekoliko godina, Sisačko-moslavačka županija koja je osnivač ove škole, u nju ulaže značajna sredstva.

Županu je na istima zahvalio ravnatelj Boris Bertović. Tom prigodom napomenuo je kako je Tehnička škola Kutina jedina škola u Sisačko-moslavačkoj županiji koja je povećala broj učenika, 308 ih je bilo prošle, a 366 ih je ove školske godine. Napomenuo je i kako je škola dobila odobrenje za novo zanimanje, za CNC operatere, kao i prigodu za upis još jedne generacije farmaceutskih tehničara, te kako sada ima ukupno četiri četverogodišnja i tri trogodišnja programa.

„Škola se ponosi sa odnosom koji ima sa županijom na način da je opremljena s dva najmodernija stroja, CNC tokarilicom i glodalicom i na toj obostranoj komunikaciji koju imamo u vidu nabavke informatičke opreme te u vidu sanacija šteta koje smo imali prošlih godina. Ovo naše parkiralište koje je sada asfaltirano, površine 2200 m2, daje jedno novo ruho našoj školi, izgleda puno ljepše i urednije, pristup je puno kvalitetniji, a to osjećaju i učenici te je atmosfera pozitivnija.“ – rekao je ravnatelj.

Župan Ivan Celjak iskazao je zadovoljstvo zbog obavljenih radova, ali i povećanja broja učenika.  Naglasio je i kako županija kontinuirano ulaže u ovu školu,  te podsjetio kako su se značajna ulaganja u proteklim godinama izvršila zbog saniranja šteta nakon potresa i olujnog nevremena. Osvrnuo se i na uređenje sportskog igrališta te obnovu kotlovnice.

„Najnovija se odnose na uređenje parkirališta te izmiještanje odbojkaškog igrališta, a što je investicija u iznosu od 70 tisuća eura. Međutim, najviše nas veseli CNC oprema, tokarilica i glodalica koje smo nabavili, ukupne vrijednosti 120 tisuća eura. Tokarilica se koristi za naš novi program CNC operater i želimo da učenici Tehničke škole Kutina budu konkurenti na tržištu rada nakon završetka srednje škole te smo razgovarali s ravnateljem i njegovim suradnicima o tome da učenicima omogućimo da dolaze u Tehničku školu Sisak koja je Regionalni centar kompetentnosti za elektrotehniku i računarstvo i da se tamo održava jedan dio nastave za učenike iz Kutine. Osobito nam je važno da pružimo učenicima iz Kutine najkvalitetnije obrazovanje, da imaju iste uvjete kao i učenici Tehničke škole Sisak, a sve s ciljem da budu najkonkurentniji nakon završetka srednje škole i prilikom izlaska na tržište rada. Ono na što ćemo ih poticati je da otvaraju svoje tvrtke, poduzetnički duh, da zadržavamo djecu nakon srednje škole na području naše županije.“

Prilike je bilo i za razgovor o daljnjim planovima, a najvažniji se svakako odnosi na energetsku obnovu školskih zgrada. Kako je naglasio župan, riječ je o projektu velike vrijednosti za koji je dokumentacija već spremna. Trenutno se čeka raspisivanje natječaja koji će ga omogućiti, a zatim i sami radovi. „Tehnička škola Kutina prioritet je Sisačko-moslavačke županije i sigurno ćemo u naredno vrijeme energetski ju obnoviti.“ – zaključio je župan.

Dodati svakako treba kako je posjet započeo razgovorom s učenicima, a koji su s oduševljenjem prihvatili ideju o odlasku na stručnu praksu u Regionalni centar kompetentnosti u Sisak.

Ovom prilikom župan Celjak uručio je i prigodan poklon umirovljenom ravnatelju Tehničke škole Kutina, Anti Dževlanu.

Posjet župana pratili su i predstavnici Grada Kutine, pročelnici Robert Kolenc i Ivan Crnac sa suradnicima.