Završetak obnove Nove interne do kraja ožujka

Kompleks Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak najveće je gradilište u području zdravstva u Sisačko – moslavačkoj županiji. U potpunosti se obnavljaju zgrade nove i stare interne te zgrada Odjela za patologiju i citologiju. Zgrade pedijatrije i bolničke kuhinje grade se nove, a očekuje se i početak obnove zgrade Odjela za psihijatriju i Odjela bolničke ljekarne.

Obnova zgrade nove interne je pri završetku, a obnavljaju se i bolnički objekti smješteni u Petrinji.

„Zgrada Nove interne je u završnoj fazi i očekujemo da će biti useljena do 1.travnja.“, rekao nam je župan Ivan Celjak.

Zgrada Nove interne sastoji od prizemlja i 4 kata, bruto površine 2921,5 m2, a u njoj će biti smješten dio Odjela za infektologiju, Odjel za kardiologiju i Odjel pojačane internističke skrbi s koronarnom jedinicom.