Održana 26. sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine

Općinsko vijeće Velike Ludine 26. ožujka održalo je svoju 26. sjednicu na čijem se Dnevnom redu nalazilo 10 točaka.

Uz usvajanje zapisnika s prošle sjednice i aktualni sat, pred vijećnicima se naša niz točaka tehničke prirode, a koje su usvojene jednoglasno.

Na samom početku usvojena je Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina. Kako je pojasnila ravnateljica Dječjeg vrtića Tajana Lidmila, riječ je o usklađenju s novim zakonskim okvirima, a kojima se određuju prednosti pri upisu u slučaju da vrtić ne može primiti svu djecu čiji su roditelji podnijeli zahtjev. Kako je pojasnila, prioritet je upis djece starije od 4 godine, a potom i upis djece invalida Domovinskog rata, djeca iz višečlanih obitelji…

U nastavku usvojena je i Odluka o upisu djece u redovan Program Dječjeg vrtića Ludina za pedagošku godinu 2024./2025. Kako je pojasnila ravnateljica, upisi će se treću godinu zaredom provoditi preko platforme e-upisi i to od 9.-17. svibnja. Potom slijedi obrada podataka, dok bi sama rang lista trebala biti poznata u prvom tjednu lipnja. Do tada će biti poznat i točan broj slobodnih mjesta, budući da određeni dio djece predškolske dobi tek krajem svibnja ima liječnike preglede i sam upis u školu. Napomenula je kako interes za upis postoji već sada te kako će vrtić vjerojatno u potpunosti biti popunjen.

Vijećnici su potom usvojili Izvještaj o financijskom poslovanju Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine. Ukupni prihodi u tom razdoblju iznosili su 1.606.436,79 eura, a rashodi 1.827.194,72 eura. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023. godine iznosilo je 195.396,03 eura. Kako se moglo čuti, pozitivno su poslovali i proračunski korisnici, Dječji vrtić te Knjižnica i čitaonica.

U nastavku, vijećnici su donijeli Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi za nerazvrstane ceste Jelengradska ulica u Ludinici i Bukovec na području Velike Ludine.

Kako je pojasnila Jelena Malekinušić, viša stručna suradnica za opće i upravne poslove, vezano uz Jelengradsku ulicu bilo je potrebno ucrtati stvarno stanje zbog provedbe projekta izgradnje vodovodne mreže. Kada je riječ o ulici Bukovec, jedna čestica bila je nazivana put, a sada je ona pripojena samoj ulici. Tom je radnjom također ostvaren uvjet da se nastavi daljnje uređenje prometnica na tom području, odnosno da se asfaltira dio prometnice prema mostu u Jezu, a čime će se ovaj dio općine spojiti sa susjednom Popovačom.

Vijećnici su potom usvojili i Program mjera zaštite pučanstava od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija za ovu godinu. Riječ je o zakonskoj obvezi usvajanja dokumenta kojeg izrađuje nadležni Zavod za javno zdravstvo.

Na kraju, usvojili su i Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2023. godinu te Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2024. godinu. Usvajanje ovih dokumenata zakonska je obveza do 31. ožujka, a isti, kako je pojašnjeno moraju biti usklađeni i s dokumentacijom Sisačko-moslavačke županije.

Tijekom Aktualnog sata, načelnik Dražen Pavlović upoznao je vijećnike s radom općinske uprave u razdoblju od protekle sjednice. Posebno je istaknuo uređenje tzv. stare vijećnice u prostoru Društvenog doma Velika Ludina te prostora bivše trgovine u Društvenom domu Vidrenjak, ali i radove asfaltiranja. Najavio je početak rekonstrukcije Društvenog doma Mala Ludina, prijavu projekata rekonstrukcije Moslavačke ulice i parka na natječaje te dogradnju Dječjeg vrtića, a za što su ostvarena bespovratna sredstva od 324 tisuće eura. Također, najavio je i nastavak gospodarskih aktivnosti poduzetnika koji su iskazali interes za izgradnju solarne elektrane i postrojenja za preradu piletine.