Turizam plus SMŽ

Uz ulaganja u Lječilište Topusko, veliki projekt Sisačko-moslavačke županije, upravo u području lječilišnog turizma, koji će se realizirati u narednom razdoblju u Sisku, je izgradnja nove zgrade wellness & spa centra s rehabilitacijskim i rekreacijskim sadržajima koji će imati zdravstvenu i komercijalnu namjenu.

Uz ta već najavljena velika investicijska ulaganja u zdravstveni turizam, Sisačko-moslavačka županija pokreće i podupire razvoj gospodarstva novim programima za lokalno stanovništvo koje svoje djelatnosti razvija u području turizma. Županija će tako ove godine pokrenuti novi program pod nazivom „Turizam plus SMŽ“. Osigurano je 160 000 € za javni poziv, a putem tog javnog poziva financirat će se razvoj sadržaja u području turizma. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak najavio je kako će maksimalna financijska potpora biti do 15.000 € ili 70 % ukupnog iznosa investicije, a sredstva će biti usmjerena na izgradnju bazena, sauna, kušaonica ili primjerice adrenalinskog parka budući da Županija želi s više sredstava pomoći razvoju turizma.