Zimske službe počele s radom

Proteklog dana u Moslavini je pao snijeg. Budući da su padaline bile najavljene, zimske službe na području Kutine, Popovače i Velike Ludine bile su aktivne.

U Kutini tzv. Malu zimsku službu obavljaju Komunalni servisi Kutina d.o.o., a koji brinu o javnim nogostupima, parkiralištima pod naplatom i trgovima, dok čišćenje nerazvrstanih cesta obavlja poduzeće SLU-KOM. Kako je rekao Krešimir Lenić, direktor Komunalnih servisa Kutina, aktivnosti su prema nalogu gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav krenule 7. siječnja i obavljaju se svakodnevno. Radi se o posipavanju solju i kamenim agregatom.

„Komunalnu djelatnost zimske službe na području Grada Popovače obavljaju Komunalni servisi Popovača d.o.o. sa zajednicom podizvođača. Poslovi se odvijaju na 122 km nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, parkirališta i kritičnih mjesta sa utvrđenim pregledom prioriteta izvršavanja poslova. Za vrijeme trajanja zimske službe osigurana je služba dežurstva ovisno o stupnju pripravnosti. Uslijed snježnih padalina i niskih temperatura, na dan 8. siječnja 2024. godine prema nalogu Grada Popovače, djelatnici Komunalnih servisa Popovača d.o.o. sa zajednicom ponuditelja Atollo d.o.o. i Štibrić d.o.o. odradili su posipavanje terena prema izvedbenom programu zimske službe. Kamenim agregatom i soli posuti su svi asfaltirani kolnici na području Grada Popovače te javne površine i pješačke staze kako bi se osigurala sigurnost građana i nesmetano odvijanje prometa.“ – istaknula je Petra Ranogajec, voditeljica Odjela za održavanje javnih površina i upravljanje grobljima KSP d.o.o..

U skladu s utvrđenim planom i programom održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Velika Ludina, zimsku službu i ove sezone obavlja lokalno komunalno poduzeće Ludina d.o.o.. Djelatnici tog poduzeća 7. i 8. siječnja u večernjim satima, te 9. siječnja u jutarnjim satima, obavili su posipavanje prometnica, parkirališta i pješačkih staza, a kako bi se osigurala sigurnost prometovanja. Dnevnik rada zimske službe javno je objavljen i može se pogledati na mrežnim stranicama općine, izvijestio je Hrvoje Plaščar, direktor poduzeća Ludina d.o.o..

Zimski uvjeti na cestama u Hrvatskoj proglašeni su 15. studenog te od tog datuma do 15. travnja djelatnici zimske službe službeno dežuraju.