Završeno zimsko prebrojavanje ptica

Međunarodni projekt zimskog prebrojavanja ptica močvarica provodi se svake godine u siječnju. Međunarodna organizacija Wetlands International je 1967. godine inicirala ovu aktivnost u cilju zaštite i očuvanja vodenih staništa te promociju zaštite na globalnoj razini. Danas u ovoj aktivnosti sudjeluje 143 zemlje, a dobiveni rezultati služe za prepoznavanje važnih zimovališta za ptice, praćenje kretanja brojnosti ptica i njihove zaštite. Na široj skali podaci se koriste u analizama za identificiranje promjena u staništima, studijama o klimatskim promjenama i pojavnosti zaraznih bolesti kao što je npr. ptičja gripa.

Ramsarska konvencija donesena je 2.2.1971., pod pokroviteljstvom UNESCO-a, u gradu Ramsaru (Iran), a 25.6.1991. ratificirala ju je i Republika Hrvatska.

Lonjsko i Mokro polje uključujući Krapjeđolje na Ramsarskom popisu vlažnih staništa od međunarodne važnosti od 1993. godine, a neki od glavnih kriterija zbog kojih je područje na popisu vlažnih staništa od međunarodne važnosti su: područje je važno mrjestilište za ribe, podržava gniježđenje 1% svjetske populacije žličarke te je zimovalište za najmanje 20.000 jedinki ptica.

Mjesec siječanj je pogodan za prebrojavanje močvarica jer je najhladniji mjesec u godini te se smatra da su do tada sve ptice močvarice na svojim zimovalištima. Budući da su močvarice sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta, siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem brojnosti ptica iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Stoga je potrebna međunarodna suradnja u promatranju ptica, sakupljanju podataka te njihovoj razmjeni sa znanstvenom zajednicom.

Ove godine djelatnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje sudjelovali su u aktivnosti prebrojavanja ptica močvarica od 15. – 18. siječnja 2024. godine. Ptice su se prebrojavale na 25 lokacije u Parku i rijeci Savi uz granicu sa Parkom uključujući i Ostrovsko polje te je evidentirano ukupno 27.791 jedinka. Najbrojnije su bile, kao i svake godine patke i guske, znatan broj liski je evidentiran kao i riječnih galebova, crvenokljunih labudova. U vrijeme prebrojavanja su bile niske temperature u prosjeku 2-5 celzijusa, sa djelomičnom maglom što je uveliko smanjivalo vidljivost za prebrojavanje i veliki dio vodenog područja je bio zaleđen. Lokaliteti sa najvećim brojem ptica bili su Lonjsko polje i Poganovo polje.  Obzirom da se radi o velikom području prebrojavanje ptica izvršile su tri ekipe pomoću optike (dalekozor, durbin).

Nacionalni i regionalni koordinatori prikupljaju podatke te o rezultatima (broju sudionika i prebrojanih ptica) izvještavaju europske koordinatore. U ovom tradicionalnom prebrojavanju svake godine samo u Hrvatskoj sudjeluje stotinjak promatrača, a broj zabilježenih ptica često prelazi i stotinjak tisuća.