Privremeno zabranjene posjete na nekoliko odjela OB Sisak

Budući da je povećani broj COVID pozitivnih pacijenata sisačka bolnica odlučila je privremeno zabraniti posjete na nekoliko odjela.

Pa su tako u Službi za interne bolesti, Odjelu za infektivne bolesti i Odjelu za neurologiju posjete zabranjene. Posjete na tim Odjelima dozvoljene su u dogovoru s odjelnim liječnikom za pacijente u terminalnoj fazi bolesti.

U Službi za kirurgiju, Odjelu za otorinolaringologiju, Službi za ginekologiju i opstetriciju, Odjelu za pedijatriju (posjete roditelja), Odjelu za oftalmologiju i optometriju te Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu posjete su dozvoljene.

Posjete na odjele na kojima su dozvoljene, moguće su na način da budu dogovorene u točno određeno vrijeme nakon 15 sati, uz ograničenja po jednoj osobi uz obavezno nošenje kirurške maske i dezinfekciju ruku.

Telefonske informacije o zdravstvenom stanju pacijenata koji su na Odjelu objedinjenog hitnog bolničkog prijema moguće je dobiti na broj telefona: 044 553 407, svaki dan od 15:00 do 16:00 h i od 21.00 do 21:30 h.