Postanite licencirani turistički vodič za Sisačko-moslavačku županiju

Turistička zajednica Grada Petrinje i Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije pozivaju sve zainteresirane da se prijave na program cjeloživotnog obrazovanja te postanu licencirani turistički vodiči za Sisačko-moslavačku županiju,

Seminar počinje 5. veljače na Sveučilištu VERN.

Uz on-line predavanja vezana uz opći dio, polaznici će imati i terensku nastavu diljem županije.

Prijaviti se mogu kandidati isključivo s prebivalištem u Sisačko-moslavačkoj županiji do 29.1.2024. u uredu Turističke zajednice Grada Petrinje ili putem maila na kontakt@petrinjaturizam.hr.

DODATNE INFORMACIJE

Cijena:

opći dio: 464,53 €

ostale županije: 212,36 €

polaganje ispita na stranom jeziku: 53,09 €

Trajanje:

89 sati (opći dio)

10 sati teorijske nastave i 20 sati praktičnog rada na terenu (posebni dio)

Izvedba:

radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati), te subotom ujutro

obavezne terenske nastave (posebni dio) održavaju se radnim danima i vikendom

Seminar se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati), te subotom ujutro, a obavezne terenske nastave se održavaju radnim danima i vikendom.

Posebni dio za Sisačko-moslavačku županiju – 25/26.-28.4.2024. (za one koji već imaju položeni opći dio). Organiziranje ovisi o broju prijavljenih.

UPISI

Koje formalne uvjete trebate ispuniti:

državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU, poslovna sposobnost, stečena najmanje srednja stručna sprema.