Popovača objavila Javni poziv korisnicima za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zlatne ruke za zlatnu dob”

Grad Popovača objavio je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zlatne ruke za zlatnu dob” kojim su definirani uvjeti prihvatljivosti korisnika projektnih aktivnosti IV. faze ZAŽELI.

Po objavljenom pozivu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, dana 15. prosinca 2023. godine Grad Popovača sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapoščjevanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta “Zlatne ruke za zlatnu dob” u iznosu od 1.485.000,00 eura.

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz pomoć u obavljanju kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština. Aktivnost pružanja usluge i potpore provodit će se na području Grada Popovače krozz 33 mjeseca.

U IV. fazi provedbe projekta, pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod ne prelazi 974,63 EUR i koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja ili osobne asistencije koju pruža osobni asistent
2. Osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi 1.624,38 EUR i koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja ili osobne asistencije koju pruža osobni asistent
3. Osobe koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, a ukupni prihodi kućanstva ne prelaze iznos 2.436,57 EUR, te koji istovremeno ne koriste uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja ili osobne asistencije koju pruža osobni asistent
4. Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vidjevši pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a uz popunjen Prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeće dokaze pripadnosti ciljanoj skupini:

Za osobe starije od 65 godina:
1. Preslika osobne iskaznice
2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Za odrasle osobe s invaliditetom:
1. Preslika osobne iskaznice
2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Popunjavanjem Prijavnog obrasca, koji se može preuzeti na mrežnoj stranici grada ili osobno u gradskoj upravi, za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu, svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe projekta, izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. te da se za druge potrebe neće koristiti.

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama gradske uprave Grada Popovače, Trg grofova Erdödyja 5, Popovača radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati, te na internet stranici www.popovaca.hr.
Popunjene Prijavne obrasce potrebno je predati najkasnije do 12. siječnja 2024. godine do 15:00 sati u gradsku upravu ili mailom na sandra.horvat@popovaca.hr
U slučaju nemogućnosti osobnog dolaska niti slanja e-mailom, javiti se trebaju na broj 099/2478 200.