Popovača nastavlja sufinanciranje troškova sterilizacije pasa i mačaka

Grad Popovača će i ove godine sufinancirati troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka.

Troškovi sterilizacije i kastracije pasa i mačaka sufinancirat će se u sljedećim iznosima:

• 40,00 EUR za ženke psa

• 27,00 EUR za mužjaka psa

• 20,00 EUR za ženka mačke

• 13,00 EUR za mužjaka mačke

Ostatak troškova do punog iznosa troškova sterilizacije ili kastracije snosit će vlasnik životinje.

Pravo na sufinanciranje sterilizacije ili kastracije imaju vlasnici koji imaju prebivalište na području Grada Popovače.

Sufinanciranje kastracije ili sterilizacije provoditi će se kod uredno registriranih pasa i mačaka poznatih vlasnika nad kojima su provedene sve propisane mjere cijepljenja i označavanja i to za dva psa i dvije mačke po vlasniku u tijeku 2024. godine.

Vlasnici pasa i mačaka dužni su prije izvođenja sterilizacije ili kastracije u veterinarskoj organizaciji ishoditi odobrenje Grada Popovače kojim se potvrđuje njihovo pravo na sufinanciranje sterilizacije ili kastracije.

Veterinarske organizacije umanjiti će ukupni iznos računa za iznos sufinanciranja Grada Popovače samo onim vlasnicima koji predoče odobrenje sufinanciranja troškova sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka ovjereno od nadležne službe Grada Popovače.

Obrazac Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka objavljen je na mrežnim stranicama grada.

Za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka iz Proračuna Grada Popovače u 2024. godini izdvojit će se iznos od 3.318,00 EUR te se isti iznos planira za 2025. godinu. Sufinanciranje troškova vršiti će se do iskorištenja ukupnih predviđenih novčanih sredstva za svaku godinu.