Općina Velika Ludina značajna će sredstva uložiti u modernizaciju prometnica

Značajna sredstva, gotovo 430 tisuća eura, tijekom 2024. godine Općina Velika Ludina uložit će u modernizaciju prometnica i pješačkih staza.

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije planira se rekonstrukcija županijske prometnice od centra Velike Ludine prema groblju. Planira se proširenje ceste, izgradnja novog, proširenog mosta preko potoka Ludinica, izgradnja pješačke staze te javne rasvjete. Za taj je projekt općina predvidjela sredstva u visini od 135 tisuća eura.

Također, općina Velika Ludina osigurala je i značajna sredstva za daljnje uređenje nerazvrstanih cesta. U Velikoj Ludini planira se modernizacija Poljske ulice u vrijednosti od 30 tisuća eura, u Vidrenjaku Vatrogasne ulice u vrijednosti 33 tisuće eura, dok će se 10 tisuća eura izdvojiti za Stazićevu ulicu. 24 tisuće eura će se uložiti u modernizaciju Male ulice u Okolima,  te 10 u Ratarsku, a 40 u Podgradsku ulicu u Mustafini Kladi. Osim toga, za izgradnju betonskih bankina osigurano je 20 tisuća eura, a za sanaciju klizišta u Pešćenici 30 tisuća eura.

Općina Velika Ludina osigurala je i 45 tisuća eura za redovno održavanje te 50 tisuća eura za nastavak modernizacije nogostupa u Obrtničkoj ulici u Velikoj Ludini.