Od 1. siječnja besplatan prijevoz vlakom umirovljenicima i osobama starijima od 65 godina

Vlada RH tijekom 2024. godine uvela je pilot-projekt besplatnoga željezničkog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina koji im omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza na području Republike Hrvatske.

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina mogu besplatno putovati vlakom u svrhu svakodnevnih i povremenih putovanja, npr. jednodnevnih izleta, posjeta događanjima i manifestacijama, odlazaka liječniku, putovanja na ljetovanje i drugih putovanja.

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina pravo na besplatan prijevoz ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza i kupljenog profila po cijeni od 2,65 €. Za ostvarivanje prava na profil umirovljenik treba predočiti ispravu o primanju mirovine HZMO-a i identifikacijski dokument, a osoba starija od 65 godina identifikacijski dokument.

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje imaju pametnu karticu HŽ Putničkog prijevoza, na blagajni trebaju kupiti profil za besplatna putovanja po cijeni od 2,65 eura koji će vrijediti do kraja 2024. godine.

Novi korisnici besplatnog prijevoza trebaju popuniti zahtjev za izradu pametne kartice koji mogu preuzeti na blagajni ili preuzeti na mrežnim stranicama HŽ-a. Zahtjev i potrebnu dokumentaciju o mirovini i/ili godinama starosti trebaju predati na blagajni ili putem e-maila besplatno.umirovljenici@hzpp.hr.

Novi korisnici besplatnog prijevoza trebaju popuniti zahtjev za izradu pametne kartice koji mogu preuzeti na blagajni ili ovdje . Zahtjev i potrebnu dokumentaciju o mirovini i/ili godinama starosti trebaju predati na blagajni ili putem e-maila besplatno.umirovljenici@hzpp.hr.

Pametna kartica izrađuje se u roku od 7 dana od predaje zahtjeva i podiže se na blagajni na kojoj je predan zahtjev.

Realizacija ovog pilot-projekta ima i socijalnu komponentu jer će se njegovim provođenjem olakšati financijska situacija umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Uz ulaganja u željezničku infrastrukturu i vozni park, i ovim projektom nastavlja se poticanje korištenja željezničkog prijevoza.