Na županijskom aktualcu raspravljalo se i o zdravstvu

Tijekom Aktualnog sata 22. sjednice Županijske skupštine vijećnici su iskazali interes za niz tema.

Martina Bočkor (HDZ) upitala je što županija poduzima po pitanju privlačenja liječničkog kadra. Također, pitala je i koliko je vrijedan projekt otvaranja Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u Ravniku te kolike su potrebe za njom.

Alenka Ljubešić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u odgovoru je istaknula kako Sisačko-moslavačka županija intenzivno radi na tome da se osiguraju svi uvjeti kako bi se privukao liječnički kadar, ali i stručnjaci drugih profila koji su nam potrebni u zdravstvu. Riječ je o stvaranju kvalitetnih uvjeta rada, nabavci nove moderne opreme, ali i uvođenju stimulativnih mjera poput osiguranja stambenih uvjeta. Kako je napomenula pročelnica, rezultati su vidljivi, a što je posebno vidljivo na primjeru Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, no, još uvijek imamo nedostatak određenih kadrova poput pedijatara.

Što se tiče projekta Odjela a dječju i adolescentnu psihijatriju u Ravniku, pročelnica je napomenula kako je riječ o projektu od nacionalnog interesa. On je nužan jer je mentalno zdravlje djece i mladih u velikoj potrebi za pomoći.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU Darjan Vlahov napomeno je kako je projekt vrijedan 5 milijuna eura. On obuhvaća projektiranje, izradu glavnog projekta te izvođenje radova. Tri postojeća objekta se nadograđuju, a grade se i dva nova. Ukupno će za ovaj odjel na raspolaganju biti 1500 m2 prostora sa svim što je potrebno za kvalitetan rad. Tu će biti smještene zgrade dječje psihijatrije, dječje forenzike, mala multifunkcionalna dvorana, a uredit će se i prostor tehničke službe te igralište. Trenutno je u tijeku izrada glavnog projekta, a čijom će realizacijom naša NPB dobiti potpuno novi sadržaj koji je potreban za područje cijele RH. Projekt financira u potpunosti Ministarstvo zdravstva, a provodi ga županija.

Ravnateljica NPB Marina Kovač napomenula je kako ova ustanova ima dovoljno prostora te stručnih i logističkih kapaciteta da dobije jedan ovako zahtjevan odjel, a što je i planirano s osnivačem (županijom).

„Do sada u RH imamo 60 postelja za djecu i adolescente, a što je nedostatno. Moramo brinuti za njih i njihovo zdravlje, posebice kada je riječ o ovisnostima novije generacije. Projekt kreće iz naše Poliklinike za dječju i adolescentnu terapiju koja je jedina na nekoliko županija i velika je stvar što imamo jedan educirani tim stručnjaka koji će voditi ovaj Odjel.“ – napomenula je Kovač.