Grad Popovača u 2023. godini izdvojio 29.900 eura za sufinanciranje novog zapošljavanja

Grad Popovača je i u 2023. godini sufinancirao nova zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima.

Sukladno pokazateljima iz prethodnih godina, vodstvo grada planiralo je iznos od 22.500 eura. No, prema prijavama, odobrena su 23 zahtjeva koja su zadovoljila uvjete javnog poziva te je utrošen iznos od 29.900 eura.

Odnosno, za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača osigurao je sredstva od po 1.300,00 eura po novozaposlenom radniku, s tim da je jedan poduzetnik mogao koristiti poticajnu mjeru za najviše dva radnika.

„Pored sufinanciranja kamata na poduzetničke kredite, grad je nastavio i provođenje mjere koja se odnosi na sufinanciranje novog zapošljavanja, što pokazuje kako Popovača želi potaknuti novo zapošljavanje te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva, odnosno povećanje broja zaposlenih.“ – istaknuo je gradonačelnik Josip Mišković.