Velikoludinsko vijeće jednoglasno usvojilo proračun za 2024. godinu

Općinsko vijeće Velike Ludine na svojoj je 24. sjednici, održanoj 19. prosinca, jednoglasno donijelo Proračun za 2023. godinu u iznosu od  2.361.564,00 €.

Kako ističe načelnik Dražen Pavlović, kao i svaki do sad, i ovaj novi proračun je razvojnog karaktera. Iz njega su vidljiva nova ulaganja u infrastruktura koja je bitna za razvoj gospodarstva, ali i za poduzetničke inicijative i bolji standard građana, a sve manje su potrebe za socijalnim davanjima.

U 2023. godini planiraju se značajne investicije vezane uz prometnice, prije svega, u suradnji sa ŽUC-om planira se proširenje ceste od centra Velike Ludine do groblja. Taj projekt uključuje i izgradnju nogostupa te proširenje mosta kod vodotoka Ludinica.

U planu su ulaganja i u lokalne prometnice. Riječ je o uređenju Poljske ulice u Velikoj Ludini, Ratarske ulice, Pogradske ceste i ulice Staro brdo u Mustafini Kladi, Male ulice u Okolima, ali Stazićeve ulice u Vidrenjaku. Također, planira se uređenje domova u Velikoj i Maloj Ludini, popravak autobusnih kućica, daljnja rekonstrukcija nogostupa u Velikoj Ludini, ali i nastavak izmjene dijela javne rasvjete s novom LED rasvjetom, izgradnja dječjeg igrališta u Vidrenjaku, kao i pojačana izdvajanja za školstvo, sufinanciranje smještaja u domove i stipendije te daljnje sufinanciranje rada udruga.

„Od 2024. godine mi očekujemo puno. Osim svega što je uvršteno u proračun vrijedan 2,36 mln eura, što je ozbiljan proračun za našu općinu, mi se nadamo i drugim investicijama, a koje ovise o situaciji s europskim fondovima. Mi smo aplicirali na neke natječaje, a najvažnije su pritom prijave projekata proširenja dječjeg vrtića te izgradnje sportske dvorane. To sve trenutno nije u proračunu, no, ako dobijemo lijepe vijesti kako smo na natječajima prošli, rebalansom ćemo proračun povećati. Također imamo i neke manje projekte, kao i natječaje u najavi na koje se planiramo javiti, a što ćemo također ovisno o prolasku uvrstiti u rebalans proračuna.“ – pojasnio je načelnik Pavlović.

Sukladno propisanom Zakonu vijećnici su usvojili i Godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te su donijeli i  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje.

Vijeće je potvrdilo i prijedlog Odbora za školstvo i dodjelu stipendija. Sedmero učenika tako je ostvarilo sufinanciranje u  visini 50% od pune cijene smještaja u srednjoškolskom domu. Dodijeljene su i 23 srednjoškolskih stipendija u iznosu od po 60 eura mjesečno, 18 po socijalnom kriteriju, a 5 po kriteriju izvrsnosti, te je dodijeljeno 13 studentskih stipendija, 5 po socijalnom kriteriju, a 8 po kriteriju izvrsnosti, u iznosu od 120 eura mjesečno.

U nastavku, usvojena je i Suglasnost za pripajanje društva Moslavine d.o.o. Kutina. Naime, sukladno Zakonu o vodnim uslugama Moslavina d.o.o. postaje društvo preuzimatelj na području uslužnog područja 17, a pripajaju mu se društva iz Novske, Lipika, Lipovljana, Jasenovca i Hrvatske Dubice. Uz ovo poduzeće vezalo se i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno  za sufinanciranje EU Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“. Riječ je o kratkoročnom kreditnom zaduženju u obliku dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 750 tisuća EUR-a kao i putem  Ugovora o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 1 milijun EUR-a kod Privredne banke Zagreb u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza po EU projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“.

Na kraju, usvojena je i Odluka o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina.

Kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović, pristupilo im se zbog nekoliko zahtjeva građana, ali i potreba gospodarstvenika. Sukladno donesenoj odluci omogućena je gradnja klaonice i pogona za preradu peradi na 9 hektara velikom prostoru u području Poslovne zone. „Trenutno je u tijeku projektiranje te su investitori zatražili nešto veću izgrađenost nego što je bila prema prošloj Odluci.“ – pojasnio je načelnik Pavlović.

24. sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine završila je u svečanom tonu uz prigodan domjenak u prostoru Društvenog doma.