Pomoćnice u nastavi u osnovnim školama Kutine traže povećanje cijene sata svoga rada

Na raspravu o proračunu koja je bila otvorena za javnost stigle su sve 34 pomoćnice u nastavi koje rade u osnovnim školama na području Kutine. Već duže vremena one ukazuju na nisku cijenu njihove satnice i iznimno mala primanja te traže povećanje cijene njihovog sata.  

 Pomoćnice u nastavi u osnovnom školstvu financiraju se putem državnog projekta i opsega sredstava koji je za taj projekt namijenjen, a koji koordinira Razvojna agencija MRAV, te koji bi trebao pokrivati njihove prihode, no ta sredstva nisu dovoljna. Paradoksalno je da su nekada imale veću plaću nego danas. Njihov broj se također iz godine u godinu povećava i sredstva iz projekta ne pokrivaju cijenu njihova sata te Grad Kutina sudjeluje sa 30.000 eura u sufinanciranju pomoćnika u nastavi. O ovom se pitanju naime raspravlja često i na sjednicama Gradskog vijeća.
Cijena njihova sata je 3,32 eura što je manje nego u mnogim gradovima i njihova su primanja iznimno niska, na što se žale već duže vrijeme, a uz njih su stali i ravnatelji škola koji im ne mogu pomoći jer se financiraju temeljem državnog projekta. Njima je, kako ističu, u listopadu obećano izjednačenje sa pomoćnicima u nastavi na području Sisačko moslavačke županije, što bi umjesto dosadašnjih 3,32 eura po satu značilo 3,74 eura po satu. To smatraju neznatnim, no čak niti do toga nije došlo.

Svoje plaće, koje se mjesečno kreću oko 416 eura, a izjednačene sa županijom bile bi 448 eura, smatraju ponižavajućima i inzistiraju na cijeni sata od 4,65 eura što bi nominalno bila plaća od oko 550 eura. U prilog tome navode cijene sata u drugim gradovima, te upozoravaju kako će se dogoditi da nitko više neće htjeti raditi kao pomoćnik u nastavi, a potrebe su sve veće. Najteže je u odjelu za djecu s posebnim potrebama, te je ravnatelj Osnovne škole Zvonimira Franka, Dario Duda, za njih tražio poseban status na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.
  Gradonačelnik Zlatko Babić sudjelovao je na više sastanaka s pomoćnicima u nastavi i istaknuo kako grad financira pomoćnike u nastavi u dječjem vrtiću i produženom boravku, no kako su pomoćnici u nastavi u osnovnim školama državni projekt.

 Babić je istaknuo kako ne bi želio da Kutina po cijeni sata odskače od drugih gradova u Sisačko moslavačkoj županiji, te predložio zajednički sastanak sa županom na tu temu i dodao:
 „Pomoćnici u nastavi financirani su preko državnog projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja i taj je projekt koordiniran s RA MRAV. Grad sufinancira dio sredstava od tog projekta na razini 30.000 eura. Nije nimalo sporno da su pomoćnici zaslužili povećanje cijene sata, te da je i ona cijena sata koju traže nedovoljna za tako zahtjevan posao koji oni rade, osobito u odjelu s posebnim potrebama. Sada je pitanje kako pronaći model koji bi bio usklađen sa Sisačko moslavačkom županijom da ne bi bilo da pomoćnici u Kutini imaju veću satnicu od ostalih pomoćnika u drugim gradovima županije. Kod ovog projekta Ministarstvo znanosti trebalo bi ići ka tome da pomoćnici u nastavi dobiju isti status i prava kao nastavnici i drugo nastavno osoblje, jer se njima i prekida rad tijekom ljeta s prestankom projekta“, rekao je Babić.
 

Pomoćnice u nastavi iz Kutine traže što hitniji sastanak sa županom po tom pitanju i od 1. siječnja cijenu sata od 4,65 eura neto, u čemu ih podupiru ravnatelji škola i roditelji.
Za primjer veće cijene sata navode gradove Split, Zagreb, Zadar, Pulu, Karlovac, Samobor, Dubrovnik, Krapinsko zagorsku, Osječko baranjsku i Požeško slavonsku županiju gdje pomoćnici imaju veću cijenu sata.