Osvrt i blagdanska poruka gradonačelnika Popovače Josipa Miškovića

Poštovani sugrađani,

Na kraju smo još jedne godine koju, s obzirom na realizaciju zacrtanih planova i postignute rezultate, možemo ocijeniti iznimno uspješnom.

Među značajnijim radovima izvršenima tijekom ove godine ističe se završetak projekta Spojna cesta od Kolodvorske do Sisačke ulice 2. Faza – most preko vodotoka Jelenska ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna, kao i projekata financiranih iz Fonda solidarnosti: sanacija mosta i prometnice u Moslavačkoj ulici u Popovači, sanacija klizišta u Ulici Moslavca u Voloderu, sanacija prometnice Ulice bana Jelačića u Popovači te sanacija mosta u Športskoj ulici u Donjoj Gračenici ukupne vrijednosti 1.350.000,00 eura. Izvršeni su radovi na uređenju mjesnih groblja u Popovači i Voloderu koji su obuhvatili izgradnju pješačkih staza odnosno rekonstrukciju
ograda, kao i uređenje poslovnog i stambenog dijela objekta stare škole u Donjoj Vlahiničkoj i asfaltirano parkiralište oko objekta. Nastavljene su i aktivnosti na uređenju igrališta u Donjoj Gračenici, Potoku i Voloderu, a izvršeno je i uređenje prostora nove streljane u objektu sportske dvorane OŠ Zorke Sever. Uređena je unutrašnjosti objekta Pučkog doma u Potoku te je nastavljeno opremanje Komunalnih servisa d.o.o. kroz nabavu novih vozila, spremnika za prikupljanje otpada, čistilice…. Uređena je kuća u središtu Popovače za potrebe osiguravanja novih prostora za Dječji vrtić Popovača, a kako bi se mogla primiti sva zainteresirana djeca koja ispunjavaju uvjete. Paralelno se aktivno radilo na projektnoj dokumentaciji za izgradnju još jednog vrtića. Uređen je i poslovni prostor u dvorištu zgrade gradske uprave koji se planira dati na korištenje Vatrogasnoj zajednici. Govoreći o kapitalnim projektima, pri završetku je opremanje zgrade nove gradske uprave kao i radovi na rekonstrukcija Trga I u Popovači. Uz redovno održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ove je godine u suradnji sa ŽUC-om realizirana rekonstrukcija prometnica na dionici Gornja Gračenica – Ciglenica odnosno Osekovo- Stružec uz zajedničko financiranje u omjeru 50:50 posto. Značajna sredstva uložena su u uređenje
velike dvorane Pučkog doma Osekovo, a uređen je i Pučki dom u Ciglenici. Ističu se i radovi na proširenju javne rasvjete u Stambeno- poslovnoj zoni Jelengradska u Popovači te proširenju vodovodne mreže u Gornjoj Gračenici, Voloderu, Popovači, Podbrđu i Moslavačkoj Slatini. Izgrađene su i garaže za smještaj novih autića u Prijamnom centru Crna roda u Osekovu.

Krenula je izgradnja pješačke staze u naselju Podbrđe, kao i radovi na izgradnji parkirališta iza objekta nove gradske uprave. Nakon olujnog vremena koje je tijekom srpnja pogodilo područje Grada Popovače, sanirana su krovišta na brojnim javnim objektima, a među kojima je svakako najzahtjevniji zahvat bio onaj na sportskoj dvorani Osnovne škole Zorke Sever.

Grad je nastavio provoditi niz različitih mjera u smislu osiguravanja kvalitetnih uvjeta za život na ovom području,
kako mladih, tako i sugrađana starije životne dobi.

Za 2024. godinu predlažu se prihodi Grada Popovače bez proračunskih korisnika u iznosu od 14.051.745,00 EUR.
Planirani prihodi poslovanja Grada Popovače iznose 13.696.515,00 EUR. Proračun za 2024. godinu raste u odnosu na prošlogodišnji za oko milijun eura. Kada je riječ o prihodovnoj strani, ne planiramo smanjenje poreznih prihoda budući se očekuje povećanje plaća u realnom i javnom sektoru te ostaju na razini ovogodišnjih bez obzira na ukidanje prireza i činjenicu da je Grad donio odluku da se stope poreza na dohodak ne trebaju mijenjati te da ostaju na istoj poreznoj razni kao i do sada. To znači da će se građanima Grada Popovače povećati plaće za iznos do sada naplaćivanog prireza. Govoreći o potporama koje Grad ove godine očekuje iz fondova, ističe se projekt izgradnje novog vrtića u Popovači za kojeg je prijavljeno sufinanciranje u iznosu od 2,26 mln eura iz NPOO.

Proračunom za 2024. godinu se, pored programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture, planira završetak izgradnje pješačke staze u Podbrđu kao i parkirališta ispod zgrade gradske uprave. Planom su obuhvaćeni i projekti izgradnje pješačke staze u Strušcu i Gornjoj Gračenici te nastavak izgradnje Sportsko- rekreacijskog centra Moslavac u Popovači. U 2024. očekuje se kupnja zgrade INA-e u središtu Popovače te preuređenje ovog objekta za potrebe otvaranja Katoličke gimnazije koja bi s radom trebala krenuti iduće
školske godine. Planira se daljnje uređenje Kuće meda, ulaganja u nabavu nove opreme i uređenje prostora Komunalnih servisa Popovača d.o.o., kao i ulaganja u poboljšanje uvjeta rada ustanova kojima je Grad osnivač. Jedan od značajnijih projekata na kojemu se aktivno nastavlja raditi je izgradnja novog dječjeg vrtića u Popovači za kojeg je izrađeno idejno rješenje i projekt, čija predviđena vrijednost iznosi 4,5 mln eura je prijavljen za sufinanciranje na Natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Govoreći o aktivnostima čija se realizacija planira u 2024. godini, na natječaje državnih i EU fondova prijavljeni su ili se planiraju prijaviti među ostalima također i sljedeći projekti: digitalizacija kina u Domu kulture Popovača,
signalizacija u naselju Potok, nastavak izgradnje Športsko- rekreacijskog centra Popovača, izgradnja pješačke staze u Strušcu, faza I.

Pored redovnog održavanja odnosno asfaltiranja nerazvrstanih cesta, Grad je uputio i prijedlog Županijskoj upravi za ceste SMŽ da se tijekom 2024. godine kroz model zajedničkog financiranja u omjeru 50:50 izvrši sanacije ulice Varoš- Stružec.

Proračunom za 2024. godinu planiran je nastavak dodjele svih aktualnih potpora građanima i gospodarstvenicima odnosno poljoprivrednicima, djelovanju udruga građana kao i kapitalna ulaganja u sakralne objekte na ovom području. Kao jedan od vrlo značajnih projekta u društvenom segmentu svakako treba
izdvojiti nastavak odnosno provedbu IV. faze programa ZAŽELI kroz koju će se ponovno zaposliti 30 žena koje će skrbiti o minimalno 180 korisnika.

Naša svakodnevica obilježena je uglavnom užurbanošću, stresom i nedostatkom vremena. No Božić je uvijek izvor novih nadahnuća i njegovu jedinstvenu poruku ništa ne može oslabjeti.

Od srca Vam želim obilje zdravlja, mira, ljubavi i nade!