Igor Vrga novi je ravnatelj Opće bolnice Sisak

Specijalist opće kirurgije dr. med. Igor Vrga novi je ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.

Na javni natječaj, osim njega, javilo se još troje kandidata, a Upravno vijeće ocijenilo je njegovu prijavu najboljom te ga odabralo za ravnatelja. Dr. med. Igor Vrga će tako na funkciji zamijeniti dosadašnjeg ravnatelja dr. med. Tomislava Dujmenovića koji se nije kandidirao za novi mandat.

Inače, sve županijske bolnice, pa tako i sisačka, od 1. siječnja 2024. prelaze pod državnu upravu te županije više neće imati nadzor nad njihovim radom i razvojem.