ZZJZ SMŽ završio prvi europski projekt ERI-HEALTH – Javnozdravstvena spremnost za epidemije i vanredne situacije koje prelaze granice država

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije zajedno sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i Institutom za javno zdravlje Crne Gore završio je sudjelovanje u prvom europskom projektu ERI-HEALTH-Javnozdravstvena spremnost za epidemije i vanredne situacije koje prelaze granice država.

Riječ je o 2,5-godišnjem projektu, ukupne vrijednosti gotovo 1,1 milijun eura, a koji je s 930 tisuća eura sufinanciran EU sredstvima.

Opći cilj projekta bio je poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga u području javnog zdravstva, kroz prekograničnu suradnju u epidemijama i izvanrednim situacijama.

Projekt je omogućio unapređenje zdravstvenog sistema u borbi protiv virusa i zaraznih bolesti kroz edukaciju stručnog kadra, kao i kroz nabavku dodatne laboratorijske i dijagnostičke opreme.

Naime, kroz dvije i pol godine, koliko je trajao projekat, održano je sedam edukacija za epidemiologe, četiri edukacije za sanitarne inženjere, jedna edukacija za doktore obiteljske medicine, a ukupno je na njima sudjelovao 401 polaznik.

Partneri su razvili i realizirali tri zajednička programa edukacije o prevenciji, kontroli, nadzoru, dijagnostici i liječenju zaraznih bolesti sa fokusom na antropozoonoze (uključujući COVID-19) i vektorske bolesti. Programi edukacije su akreditirani kao kontinuirani program edukacije u Republici Srpskoj od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, u Republici Hrvatskoj od Hrvatske liječničke komore, a akreditacija dobivena u Republici Srpskoj je priznata i važeća u Crnoj Gori.

Sva tri partnera izvršila su nabavku računalne i laboratorijske opreme. Oko 36.000 pacijenata dobilo je tako unaprijeđenu dijagnostičku uslugu za antropozoonoze (uključujući COVID-19) i vektorske zarazne bolesti.

Projektni partneri su, također, nabavili i opremu za vršenje nadzora nad komarcima te kontinuirano testirali prikupljene uzorke/komarce na prisustvo određenih virusa koje oni mogu prenijeti na ljude. Tijekom dosadašnjih analiza nisu utvrđeni pozitivni uzorci. U okviru projekta nabavljena su i 4 vozila zа trаnspоrt uzоrаkа u sistеmu hlаdnоg lаncа.

U okviru projekta izrađeno je pet standardnih operativnih procedura za koordinirano reagiranje: COVID-19, groznica Zapadnog Nila, hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, Q groznica i lišmenijaza. Kreiranje procedura za pružanje prekogranične pomoći u sprječavanju prenošenja bolesti je nastalo iz potrebe za međusobnom suradnjom susjednih država s ciljem bolje koordinacije u borbi protiv mogućih prekograničnih prijetnji i primjene zajedničkih rješenja u sprječavanju prenošenja bolesti u području zajedničkog djelovanja.

Izrađeno je sedam biltena i pet infografika te promotivni materijali.

Projektom su, jednom riječju, poboljšani standardi zaštite na radu i omogućeni bolji uvjeti za pružanje zdravstvenih usluga. Zajedničkom suradnjom projektni partneri su u protekle dvije i po godine ojačali svoje kapacitete i uspostavili prekograničnu suradnju koja će omogućiti adekvatan odgovor na javnozdravstvene prijetnje.