Javni poziv za prikupljanje prijedloga za potpore kategoriziranim sportašicama i sportašima s područja Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu

Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije objavila je Javni poziv za prikupljanje prijedloga za potpore kategoriziranim sportašicama i sportašima s područja Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu.

U Financijskom planu Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije, a iz Programa od interesa za opće dobro u području sporta (Program javnih potreba) Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu osigurana su i sredstva za sufinanciranje potpora kategoriziranim sportašima. Predviđeni iznos ukupnih sredstava za 2023. godinu za ovu svrhu je 6.500,00 €. To je ukupni iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti kategoriziranim sportašicama i sportašima.

Sredstva su namijenjena za isplatu potpora kategoriziranim sportašicama i sportašima temeljem Pravilnika o potporama za kategorizirane sportaše s područja Sisačko-moslavačke županije:

1. za sportaše kategorizirane od strane Hrvatskog olimpijskog odbora – 5.300,00 €,

2. za sportaše kategorizirane od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih – 1.200,00 €.

Na ovaj javni poziv se mogu javiti kategorizirani sportaši I., II. i III. kategorije koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o potporama za kategorizirane sportaše s područja Sisačko-moslavačke županije.

Prijave, ispunjene isključivo računalom, se podnose na posebnom obrascu (Prijava na javni poziv za sufinanciranje kategoriziranih sportašica i sportaša s područja SMŽ) koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Korisnike kojima će biti odobrena financijska sredstva za 2023. godinu Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije o istome će obavijestiti nakon donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava u Zajednicu sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije istječe 05. prosinca 2023. godine.

Procjenu pristiglih prijava će izvršiti Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz uputa za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Detaljne informacije, obrasci i Pravilnik mogu se pronaći na internet stranici Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije https://sport-smz.hr/2023/11/17/kategorizirani-sportasi-za-2023-godinu-nova-objava/