Popovača pokrenula javne rasprave vezane uz gospodarsko-proizvodnu zonu Mišička

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače objavio je Javnu raspravu o prijedlogu zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička II.

Javna rasprava održava se u razdoblju od 20.11. do 04.12.2023.. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u Domu kulture u Popovači, Trg grofova Erdödyja 18 (1. kat), radnim danom od 8 do 14 sati.

Prijedlog plana objavljen je i na službenim mrežnim stranicama Grada Popovače (www.popovaca.hr).

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana u Domu kulture u Popovači, 01.12.2023. (petak) s početkom u 11:30 sati.

Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom ovom objavom.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 04.12.2023. godine osobno predajom u pisarnicu Grada Popovače, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača ili putem elektronske pošte na adresu: grad@popovaca.hr.

U pripremi Izvješća o javnoj raspravi uzeti će se u obzir samo prijedlozi i primjedbe koji se odnose na prijedlog plana, koji su dostavljeni u roku te koji su čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s navedenom adresom podnositelja.

Također, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Mišička“.

Javna rasprava o prijedlogu  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Mišička“ u Popovači održava se u razdoblju do 19.12.2023. godine.

U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u Domu kulture u Popovači, Trg grofova Erdödyja 18 (1. kat), radnim danom od 8 do 14 sati.

Prijedlog plana javnog uvida objavljen je i na službenim mrežnim stranicama Grada Popovače (www.popovaca.hr).

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana u Domu kulture u Popovači, Trg grofova Erdödyja 18 (1. kat),  dana 01.12.2023. (petak) s početkom u 12:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom ovom objavom.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 19.12.2023. godine osobno predajom u pisarnicu Grada Popovače, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača ili putem elektronske pošte na adresu: grad@popovaca.hr.

U pripremi Izvješća o javnoj raspravi uzeti će se u obzir samo prijedlozi i primjedbe koji se odnose na prijedlog plana, koji su dostavljeni u roku te koji su čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s navedenom adresom podnositelja.