Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o korištenju sportske dvorane

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače raspravljalo se i o radu zajednica.

Vijećnik Andrija Ričko (HSLS) pitao je kakva je situacija sa sportskom dvoranom pri OŠ Zorke Sever te jesu li sportske udruge koje djeluju pri Zajednici zbog cjelodnevne nastave zakinute za određene termine.

Gradonačelnik Josip Mišković u svoj je odgovoru naglasio kako se dvorana nakon nekoliko mjeseci napokon može koristiti. Sanacija štete na krovištu, a koja je nastala tijekom ljetošnjeg nevrijemena je u tijeku. Završena je prva faza u kojoj je spriječeno daljnje plavljene dvorane, a uskoro će završiti i druga tijekom koje će se postaviti lim. 

Što se tiče termina, zamjenik gradonačelnika i predsjednik gradske Zajednice sportskih udruga Lovro Miklaužić napomenuo je kako su u tijeku još uvijek određeni dogovori. Prema planu, neke bi se aktivnosti, a u kojima sudjeluju školarci trebale pomaknuti na ranije termine, dok bi oni kasniji i dalje trebali biti na raspolaganju klubovima. 

Kada je riječ o radu zajednica, spomenuti treba i kako je vijećnik Roman Rosavec (HDZ) upitao gradonačelnika je li gradsko vijeće i dalje relevantno tijelo za usvajanje izvješća o radu Vatrogasne zajednice ili je došlo do kakvih promjena budući da izvješće za prošlu godinu još nije bilo prezentirano vijećnicima.

„Vatrogasna zajednica zna koje su njezine obveze i mora ih izvršavati. Ne možemo ih natjerati, ali do kraja godine još ima nešto vremena i vjerujem da će se ono naći pred vama.“ – rekao je u odgovoru gradonačelnik Mišković.