Popovača raspisala Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Grad Popovača objavio je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Popovače. Dodjeljuje se ukupno 57 stipendija, a Natječaj je otvoren do 6. studenog 2023. godine. Mjesečni iznosi stipendije srednjoškolaca iznose 60,00 eura, a za studente 80,00 eura.

Iz sredstava Proračuna Grada planiranih za javne potrebe u socijalnoj skrbi dodijelit će se ukupno 47 stipendija za učenike i studente prema socijalnom kriteriju i to: 35 stipendija- financijskih potpora učenicima srednjih škola, 10 stipendija- financijskih potpora redovnim studentima te 2 stipendije – financijske potpore za učenike i studente s posebnim potrebama.

Iz sredstava Proračuna Grada planiranih za učenike i studente po kriteriju uspješnosti i nadarenosti dodijelit će se ukupno 10 stipendija i to: 5 stipendija- financijskih potpora učenicima srednjih škola i 5 stipendija- financijskih potpora redovnim studentima.

Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu na natječaj, kao i prijavnicu, moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Grada.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom podnose se na urudžbeni zapisnik Grada Popovače ili se šalju preporučeno poštom s naznakom: “Ne otvarati- prijava na Natječaj za dodjelu stipendije- financijske potpore za učenike srednjih škola/ studente” uz obveznu naznaku po kojem se osnovu natječu (socijalni status ili nadarenost) na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5.

Nepotpune, kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.