Održan stručni skup civilne zaštite

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se obilježava 13. listopada, u Sisku je održan stručni skup „Smanjenje ranjivosti u katastrofama na području Sisačko-moslavačke županije“ kojeg su organizirali Područni ured civilne zaštite Zagreb, Ravnateljstva civilne zaštite i Stožer civilne zaštite Sisačko–moslavačke županije.

“Na žalost imamo iskustvo da nas zadnjih godina ne zaobilaze nedaće poput nevremena, potresa i poplava koje se dešavaju na području Republike Hrvatske. U takvim situacijama su žurne službe te koje prve raigiraju i kojima je zadaća da zaštite stanovništo i imovinu. Stoga su stručni skupovi poput ovoga bitni da bi razmjenom iskustva i znanja mogli kvalitenije i bolje djelovati u meožebitnim budućim katastrofama” – izjavio je Mihael Jurić, zamjenik župana i načelnik Stožera civilne žaštite SMŽ.

Cilj skupa je bio da se kroz stručne prezentacije i rasprave predstavnika stručnih tijela i zainteresirane javnosti prikažu koje su mjere i aktivnosti provedene kako bi se smanjila ranjivost područja Sisačko-moslavačke županije nakon potresa te potencijalnih opasnosti od poplava.