Gradsko vijeće Popovače održalo 24. sjednicu – s 8 “ZA” i 4 “PROTIV” usvojen Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna

Gradsko vijeće Popovače 19. listopada održalo je svoju 24. sjednica, a na čijem je Dnevnom redu bilo 7 točaka.

Sve su one, osim Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna donesene jednoglasno. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, riječ je o dokumentu čije je usvajanje obaveza Gradskog vijeća.

„Iz Izvješća je vidljivo kako je Grad Popovača u prvih šest mjeseci ove godine imao prihode u iznosu 4 milijuna i 426 tisuća eura, a 4 milijuna 763 tisuće eura, a što je manjak od 337 tisuća eura. Napomenuti vrijedi kako je Grad Popovača u tom trenutku posegnuo za dozvoljenim minusom kako bi isplatio sve obaveze, posebice one proistekle iz javne nabave Fonda solidarnosti. Naime, Grad je za tu namjenu isplatio oko 700 tisuća eura.“ –  rekao je gradonačelnik Mišković. Izvješće je usvojeno s 8 glasova „ZA“, dok su prisutni vijećnici HDZ-a, njih 4, glasali „PROTIV“.

Još tijekom Aktualnog sata mogao se naslutiti rezultat glasanja jer je potpredsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Danijel Sučija istaknuo kako vijećnici te stranke neće podržati ovaj dokument.  „Nismo zadovoljni s izvršenjem. Navest ću neke stvari, a na koje smo mi sa sigurnosnog aspekta upozoravali, a to su: led rasvjeta u Strušcu, pješačke staze u Podbrđu, Potoku i Voloderu, koje nisu napravljene.“ –pojasnio je Sučija. Na istu se temu temeljem svojih pitanja nadovezao i vijećnik Hrvoje Vuić, koji je konstatirao kako je u prvih šest mjeseci ostvareno 34% planiranih prihoda, što je 6% više nego prošle godine, ali i 38% rashoda, što je 20% više. Isto ne smatra uspješnih budući da prihodi poslovanja u najvećem dijelu čine porezi i prirezi na dohodak, te su povećani za 60% u odnosu na prošlu godinu. 

U nastavku, vijećnici su usvojili Godišnji plana i program rada Dječjeg vrtića Popovača za 23./24.godinu te Kurikulum, kao i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2022./2023.godinu.

Kako je pojasnila ravnateljica vrtića Andreja Zeman, trenutno vrtić pohađa 320 djece koja su raspoređena u 16 odgojnih skupina, pet jasličkih i jedanaest vrtićkih skupina. A osim u centralnom objektu, djeluje i na dvije područne lokacije, u Voloderu te u novouređenom prostoru u Vinogradskoj ulici u Popovači. Vezano uz ostale programe, napomenula je kako i ove godine uz program predškole, provode se i rano učenje engleskog jezika te škola sporta. Uvjeti su zadovoljavajući, baš kao i suradnja s roditeljima.  Što se tiče Kurikuluma, a o kojem je u ovoj ustanovi izgrađena vlastita teorija, napomenula je kako je to dokument koji osigurati sve potrebne uvjete za kvalitetno provođenje odgojno-obrazovnog procesa koji će omogućiti zadovoljavanje potreba, mogućnosti i interesa svakog djeteta.

Kada je riječ o izvješću za prošlu pedagošku godinu, osim statističkih podataka, prema kojima je dječji vrtić imao 306 polaznika u 14 skupina, ravnateljica se osvrnula i na niz provedenih projekata i aktivnosti, te je pozvala vijećnike da i sami posjete vrtić i uvjere se u kvalitetnu provedbu istih.

Vijećnik Rizo Mešić (SDP) tijekom rasprave je konstatirao kako su samo dva vijećnika HDZ-a nazočila sjednici tijekom ovih točaka, a to su Branko Gregurek i Roman Rosavec. Prema njegovim riječima, to je nepošteno budući da vijećnici te stranke inače imaju „puna usta vrtića“, a sada nisu niti prisustvovali. 

Pri samome kraju, vijećnici su donijeli Odluku o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta neopasnog komunalnog otpada „Kutina“. Ovom Odlukom, kako je pojasnio direktor te tvrtke Danijel Husnjak, definiran je novčani iznos sanacije najmanje 30 godina od zatvaranja odlagališta, sukladno vlasničkom udjelu. Grad Popovača tako će za ovu namjenu izdvojiti nešto više od 60 tisuća eura. Tijekom rasprave, vijećnik Andrija Ričko (HSLS) upitao je kada će biti zatvaranje, odnosno kada počinje teći rok plaćanja. Husnjak je u odgovoru napomenuo kako praktički taj rok počinje teći od sada, a kako bi, prema zadnjim informacijama iz resornog ministarstva, otvorenje Regionalnog centra za gospodarenjem otpada u Šaguljama trebalo biti tijekom 2027. godine.

Posljednja donesena odluka na ovom vijeću bila je ona o davanju suglasnosti za prijenos prava vlasništva na nekretnini. Naime, kako je pojasnio gradonačelnik, riječ je o problemu koji je konstatiran od strane vlasnika kuće prilikom upisa vlasništva, a koji je nastao prilikom prestanka rada stambene zadruge NPB. Iz priloženih dokumenata vidljivo je kako su vlasnici kuće sve svoje obveze ispunili i kako nema razloga za neprihvaćanje ove odluke.