Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo brojne probleme

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače vijećnici su iskazali interes za niz tema, a veliki broj pitanja odnosio se na komunalne probleme.

Vijećnik Josip Vlašić (HSP) interes je iskazao za iskop kanala uz županijsku prometnicu u Gornjoj Gračenici i neuređenost površina nakon sječe šume uz prometnicu od strane Hrvatskih šuma u tom naselju. Vezano uz konačno rješenje i kanal koji je potrebno napraviti gradonačelnik Josip Mišković je napomenuo kako su predstavnici Hrvatskih voda rekli da im je za taj posao potrebno minimalno 5 godina, budući da uz same radove on uključuje i rješavanje-imovinsko pravnih odnosa, odnosno, izradu projektne dokumentacije, ali kako su poduzete određene radnje od strane ŽUC-a i grada, a kako bi se napravilo privremeno rješenje tog velikog problema. Vezano uz probleme nakon sječe šume, upit će proslijediti nadležnoj Šumariji Popovača, a za koju se, na temelju dosadašnje dobre suradnje, nada da će uskoro i riješiti taj problem.

Vijećnik Zvonimir Kondres (HSP) upitao je postoji li mogućnost izgradnje vodovodne mreže u Velikom Boriku u Voloderu kao i uređenja puta iz Kolodvorske uz kojeg bi se stvorili uvjeti za uređenje novih građevinskih zemljišta. Vezano uz vodovod, gradonačelnik je napomenuo kako je potrebno pronaći lokaciju gdje će se sagraditi precrpna stanica budući da je riječ o specifičnom terenu te je bez nje nemoguće realizirati vodovod. Što se tiče Kolodvorske ulice, napomenuo je kako je riječ o zemljištu u vlasništvu Moslavine d.o.o.. Upit toj tvrtki već je poslan te se Grad nada skorom rješenju i tog problema. Naime, osim rješavanja neuređenosti terena potrebno je riješiti i administrativne probleme, konkretno procjenu sudskog vještaka, a koja je od strane resornog županijskog upravnog odjela vraćena ponovno na doradu.

Vijećnica Nevenka Kundrata Carek (HSP) pitala je mogu li se sanirati udarne rupe na glavnoj prometnici u Gornjoj Jelenskoj. „Saniranje udarnih rupa trebalo bi biti odrađeno u okviru redovnog održavanja Županijske uprave za ceste SMŽ, budući da je riječ o županijskoj cesti“ – rekao je gradonačelnik i napomenuo važnost rekonstrukcije te prometnice, a koja će biti izražena na sljedećem sastanku s predstavnicima ŽUC-a. Naime, grad ju planira predložiti za rekonstrukciju po modelu 50:50, no zbog njene dužine, gradonačelnik pretpostavlja da će se posao odvijati kroz 2 ili 3 faze.

Vijećnik Andrija Ričko (HSLS) upitao je i hoće li do blagdana Svih svetih biti dovršeni radovi na rekonstrukciji pješačke staze na Mjesnom groblju Voloder. Gradonačelnik je napomenuo kako hoće, no, kako rekonstrukcija opločenja kod mrtvačnice, a koja je također bila planirana za ovu godinu, neće.