Djelatnici NPB na Svjetskom psihijatrijskom kongresu

Djelatnici Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, prof. Jasminka Jogunica-Matić, dr. Ana Marija Kuća i dr. Vitomir Huljev, sudjelovali su na 23. Svjetskom psihijatrijskom kongresu koji se održao od 27. 9. do 1. 10. u Beču. Beč je bio središte psihijatrije cijeloga svijeta gdje su psihijatri i drugi djelatnici iz područja mentalnog zdravlja prikazivali svoje znanstveno djelovanje te vlastitu praksu iz svoje zemlje, a predstavnici NPB tom su prigodom prikazali vlastite radove u obliku postera i prezentacija.

„Imperativ moderne psihijatrije, kako je prikazano na kongresu, očuvanje je i promocija javnog mentalnog zdravlja radi prevencije duševnih poremećaja i bolesti. Također je bitan individualan pristup svakom pacijentu uzimajući u obzir čimbenike koji utječu ili otežavaju samu bolest, kao što su obiteljsko i socijalno okruženje u kojem se bolesnici nalaze. Naša Bolnica, po nasljeđu dr. Ivana Barbota, uvijek je težila da bude utočište za duševne bolesnike te je težila postizanju punog potencijala bolesnika u svrhu njegove što bolje rehabilitacije i integracije u društvo.“ – poručili su, između ostalog, tom prigodom.