Započinje sakupljanje žira

Hrvatske šume d.o.o., od 2. listopada, započinju s preuzimanjem žira sakupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima.

Riječ je o sezonskom poslu koji treba obaviti na vrijeme, a za koji ne postoji mehanizacija, već je potrebno angažiranje lokalnog stanovništva.

Uslugu sakupljanja žira Hrvatske šume plaćat će sakupljačima za žir hrasta lužnjaka 4,00 EUR/kg, a za žir hrasta kitnjaka 4,50 EUR/kg.

Plan ukupnih potreba u 2023. godini je  cca 2.700.000 kg žira hrasta lužnjaka  i cca. 230.000 kg žira hrasta kitnjaka.

Prirodna obnova šuma, iako se naoko čini jednostavna, zbog trenutne situacije, ali u postupka u kojem se  prvo sakuplja žir, a potom unosi u sastojine predviđene za obnovu, veoma je zahtjevan posao.

Svi zainteresirani za sakupljanje žira mogu se javiti u najbližu šumariju, na području Moslavine to su Šumarija Kutina i Šumarija Popovača, i ondje zatražiti dozvolu te dobiti potrebne upute. Naime, preuzimanje žira vrši se pod stručnim nadzorom djelatnika Hrvatskih šuma, a sakupljati se može samo u registriranim šumskim sjemenskim objektima, odnosno u šumama s posebnom namjenom koje se i koriste za proizvodnju kvalitetnog sjemenskog materijala duži niz godina, a odabrali su ih šumarski stručnjaci iz resornog ministarstva i Hrvatskog šumarskog instituta.

Područje kvalitetnih hrastovih šuma proteže se od Vinkovaca pa sve do Karlovca, stoga se šumari nadaju da će se unatoč brojnim problemima uspješno nastaviti ovaj važan projekt prirodne obnove šuma.