Započela sanacija klizišta u Goilskoj ulici

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić u pratnji pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduarda Gelešića i pročelnika Upravnog odjela za financije Ivana Crnca obišao je radove na sanaciji klizišta u Goilskoj ulici u Kutini. Nakon provedenog postupka javne nabave na kojoj je bilo prijavljeno 4 ponuđača, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda od Lonja Strug d.d. Kutina te je 02. kolovoza 2023. godine potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u Goilskoj ulici u iznosu od 217.672,63 eura.

Spomenuti izvođač radova je uveden u posao 17. kolovoza 2023. godine s rokom izvođenja radova od 75 dana od dana uvođenja u posao dok projektantski nadzor provodi tvrtka GeoKol d.o.o. iz Varaždina u vrijednosti od 3.000,00 eura. Klizište u Goilskoj ulici dugo je otprilike 62,00 m i nalazi se uz prometnicu u Goilskoj ulici, dok se planirani zahvat izvođenja radova prostire na površini od 2.500,00 m2. Sama izvedba sanacije klizišta riješena je sa 66 armiranobetonska mikropilota dužine 6,00 metara i promjera 40,00 cm na koje će se izvesti armiranobetonski potporni zid, riješiti kompletna odvodnja površinskih voda i vratiti prometnica u prvobitno stanje. U trenutku obilaska terena izvođači su bili u postupku bušenja pilota i betoniranju te su se svi prisutni upoznali sa samim tijekom radova.  Po završetku sanacije klizišta građanima Goilske ulice biti će omogućen nesmetan prilaz svojim nekretninama koji je trenutnim klizištem bio ugrožen.(www.kutina.hr)